Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   27203.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BH-I-s-B-00989
Nume   Tell-ul de epoca bronzului de la Petreu - Zongora
Județ   Bihor
Unitate administrativă   Abrămuţ
Localitate   Petreu
Punct   Zongora (Ungora)
Reper   Situl se află pe un promontoriu situat la confluenţa a două pâraie care formează un curs de apă ce se varsă în valea Lacu Pădurii.
Reper hidrografic - nume   Barcău
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Suprafața sitului   3 ha
Stare de conservare   bună / 06.04.2009
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   14.11.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Tell  Epoca bronzului mijlociu Otomani     BH-I-s-B-00989.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2018

Muzeul Țării Crișurilor Oradea MARTA Doru
FAZECAȘ Gruia

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 214, poz. 96 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Dumitraşcu, Sever, Repertoriul monumentelor naturii, arheologice, istorice, etnografice, de arhitectură și artă din județul Bihor, Oradea, 1974, 54 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Doru, Marta; Gruia, Fazecaș, Studiu istoric de fundamentare a documentației de urbanism pentru P.U.G. com. Abramuț, jud. Bihor, 2018 [Studiu istoric PUG] (sursa fişei de sit)
5. Borovsky, S., A honfoglalás története, Budapesta, 1894, 55, https://books.google.ro/books?id=CHhAAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_book_other_versions_r&redir_esc=y#v=twopage&q&f=false [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Középesy Gy, Régészeti kutatások Ér-Köbölkuton Bihar vármegyében, Archaeologiai Értesítő XXI, XXI, 1901, 367, http://real-j.mtak.hu/327/1/ARCHERT_1901_uf_021.pdf [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll