Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   61693.03
Nume   Situl arheologic de la Pereoşani - La Furci
Județ   Constanţa
Unitate administrativă   Deleni
Localitate   Petroşani
Punct   La Furci (Canaraua Becherului)
Reper   la 1 km spre S de marginea satului, 50 m altitudine relativă faţă de firul Văii Curcanilor, în versantul opus celui la poalele căruia se află o cişmea; la cca.1.7 km (în linie dreaptă) sud-est de intrarea sudică în sat
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare în peşteră
Descriere   Peştera se află într-un mal stâncos. Deschiderea peşterii este de 3x4 m. Dintr-o sală de intrare, aproximativ circulară (cu un diametru de 5.5 m), se deschid (în formă de V) două galerii - cea din stânga de cca. 9 m lungime, cea din dreapta de cca. 10 m.
Deoarece a fost folosită ca adăpost pentru animale, este imposibil deocamdată de a ajunge la sedimentele originale. Materialele au fost recuperate din exteriorul peşterii, la intrare şi pe panta de 45-50º care coboară spre firul văii.
Urmele arheologice aparţin mai multor culturi şi perioade începînd cu neolitic pînă în epoca feudală timpurie.
Materialele cele mai numeroase sunt cele romane. Cele câteva fragmente preistorice sunt gumelniţene, lustruite la interior şi exterior.
Observații   Nu există în conştiinţa locală nici toponimul Dealul Furcilor, nici cel de Canaraua Becherului aşa cum se indică în bibliografie. De altfel, nici pe hărţile din ultimele şase decenii nu apar aceste toponime. (C. Bem)


Harţuche 1971, p. 260.
Data descoperirii   1957
Data ultimei modificări a fişei   09.12.2009
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Paleolitic neprecizată  

 
 
Aşezare  Mezolitic neprecizată  

 
 
Aşezare  Neolitic neprecizată  

 
 
Aşezare  Eneolitic neprecizată  

 
 
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată  

 
 
Aşezare  Hallstatt neprecizată  

 
 
Aşezare  La Tène neprecizată  

 
 
Aşezare  Epoca medievală neprecizată  

 
 

Bibliografie
1. Harţuche, Nicolae, Contribuţii la repertoriul arheologic al Dobrogei, Pontica, IV, Constanţa, 1971, 260 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Bem, Cătălin, Petroşani Canaraua, com. Deleni, jud. Constanţa, 2009 [Fişă de sit]
 
 
Scroll