Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României *
Cod RAN13178.12
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010AG-II-a-B-13440
NumeAnsamblul bisericii "Sf. Vineri" din Piteşti
JudețArgeş
Unitate administrativăMunicipiul Piteşti
LocalitatePiteşti
AdresaStr. Sfânta Vineri, nr. 44, Piteşti
ReperAnsamblul se află pe malul drept al râului Argeş, în partea de est a orasului Piteşti.
Reper hidrografic - numeArgeş
Reper hidrografic - tiprâu
Forma de reliefcâmpie înaltă
Utilizare terenlocuire
Categorielăcaş de cult
Tipbiserică
DescriereBiserica se află în partea central-estică a oraşului Piteşti, în apropierea Ştrandului, la intersecţia străzilor Sf. Vineri, Vlad Ţepeş şi Mihai Viteazul, la aproximativ 500 m de râul Argeş.
ObservațiiZona de protecţie se constituie pe străzile: Băilor, Sf. Vineri, Ţepeş-Vodă, Constantin Brâncoveanu, Gh. Lazăr.
Suprafața sitului aproximativ 200 m2
Stare de conservarefoarte bună / 25.11.2020
Riscuri naturaleInundaţii: 1 / 25.11.2020; Inundaţii: 4 / 25.11.2020; Incendii: 4 / 25.11.2020; Insecte: 1 / 25.11.2020; Tornade: 1 / 25.11.2020; Exces de apă în sol: 1 / 25.11.2020; Exces de salinitate în sol: 1 / 25.11.2020; Exces de aciditate în sol: 1 / 25.11.2020
Riscuri antropiceIncendii provocate: 1 / 25.11.2020
Regim de proprietateprivată
ProprietarArhiepiscopia Argeşului şi Muscelului
Data ultimei modificări a fişei21.07.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Atestare documentară Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca modernă (1904)   La începutul secolului al XX-lea, ansamblul bisericii Sfânta Vineri este transformat radical. În primul rând, cu binecuvântarea episcopului Gherasim Timuş, a fost ridicată actuală biserică, opera arhitectului Ion N. Socolescu şi a inginerului Dimitrie Dima, lucrare începută în 1904. Apoi, în 1912, a fost amenajat parcul. Ctitoria familiei Ungurelu a rămas în picioare până la finalizarea bisericii noi, în 1908. Costurile de construcţie ale noii biserici s-au ridicat la aproximativ 250.000 de lei, iar sfinţirea s-a făcut la 19 octombrie 1908. AG-II-m-B-13440.01 
Casă parohială        AG-II-m-B-13440.02 
Parc      Parcul a fost amenajat în 1912. AG-II-m-B-13440.03 
Gard        AG-II-m-B-13440.04 
Biserică  Epoca modernă (1817-1827)   În perioada 1817-1827 a fost ridicat – poate, pe locul unui lăcaş mai vechi – de „biv vel sluger Ion Ungurelu, i de jupan Hagi Ţenea“ şi definitivat de „Alecsandru Ungurelu, fiul răposatului slugeri Ungu‹relu›, în zilele preaînălţatului d‹o›mn Grigore Dim(i)triu Ghica v‹oie›v‹o›d, aflându-să şi episcop al Argeşul‹u›i, ch‹i›r Grigorie; 1827“, lăcaşul de cult cu hramurile Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul şi Sf. Paraschiva, cunoscut şi sub numele de biserica Ungurelu din Vale sau Sf. Vineri demolată în anul 1908.

Sondajul arheologic efectuat în vara anului 2015 în curtea bisericii Sfânta Vineri din Piteşti, a fost determinat de începerea lucrărilor de consolidare, restaurare şi reabilitare a lăcaşului, precum şi de reamenajare a parcului din proximitatea lăcaşului.
Cercetarea arheologică a urmărit să identifice limitele bisericii din veacul al XIX-lea şi să clarifice dacă a existat sau nu pe amplasamentul ei alta, mai veche.
Deşi desfăşurate pe o suprafaţă relativ restrânsă, săpăturile efectuate la biserica Sfânta Vineri au arătat că lăcaşul din secolul al XIX-lea avea absida poligonală la exterior, aspect observat de altfel şi pe fotografie. Raza absidei măsura circa 3,5 m, iar distanţa dintre zidul absidei şi cel care despărţea naosul de pronaos era de 12 m. Naosul măsura circa 7 m în lungime şi circa 6,5 m în lăţime. Comparând dimensiunile absidei cu fotografiile putem presupune că biserica măsura circa 18-20 m lungime. Cât priveşte amplasarea vechii biserici în raport cu actuala, cercetările noastre au relevat o situaţie diferită de cea prezentată de preotul Constantin Dejan. Conform schiţei publicate de acesta în monografia dedicată bisericii Sfânta Vineri, axa lăcaşului din secolul al XIX-lea era deviată mai spre sud în raport cu a actualei. Or, noi am observat că, din contră, vechiul lăcaş avea o traiectorie paralelă cu a bisericii actuale. Latura nordică a bisericii vechi a fost străpunsă de absida sudică a noii biserici.
În privinţa existenţei unei faza anterioare secolului al XIX-lea, datele oferite de săpăturile arheologice nu sunt foarte concludente. Un nivel marcat de un pigment de arsură surprins pe profilul sudic al secţiunii, în absida altarului, sub nivelul de pământ care alcătuieşte substrucţia podelei bisericii ar putea proveni dintr-o fază anterioară. Aşadar, biserica de secol XIX era compartimentată în pronaos, naos şi altar.
Actualul lăcaş a fost ridicat, în imediata apropiere a edificiului vechi, între anii 1903-1908 cu binecuvântarea episcopului Gherasim Timuş costând aproximativ 250.000 lei, sfinţirea făcându-se 19 octombrie 1908.
Planurile după care a fost construită biserica au fost realizate de arhitectul Ioan N. Socolescu din Bucureşti, execuţia lucrărilor revenind cunoscutului inginer Dimitrie Dima.
 
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare preventivă 2015 Cercetarea s-a desfășurat pe latura sudică a incintei bisericii, unde urma să se construiască o anexă cu fundații de beton, pe o suprafață de cca 100 mp.
Nume Prenume Rol
PĂDURARU Marius 1
MASCHIO Romeo 1
DUMITRESCU Ion 1
Instituţia Rol
Muzeul Județean Argeș 1

Bibliografie
1. Păduraru, Marius, Proiect de cercetare arheologică preventivă, 2015 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
2. Lista monumentelor istorice din România -Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016, https://patrimoniu.ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice [Baza LMI]
3. Bălan, Constantin, Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Județul istoric Argeș (sec. XIV-1848), Editura Academiei Române, București, 1994, 380-381 [Publicaţie]
4. Greceanu, Eugenia, Ansamblul urban medieval Pitești, ediția a II-a, Pitești, 2005, 314 [Publicaţie]
5. Păduraru, Marius, Maschio, Romeo, Dumitrescu, Ion, Sondajul arheologic preventiv efectuat în curtea bisericii Sfânta Vineri din Piteşti (2015), Argesis, XXIV, 2015, 47-58 [Publicaţie]
6. Păduraru, Marius, 2020 [Fişă de sit]