Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   13178.12
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   AG-II-a-B-13440
Nume   Ansamblul bisericii "Sf. Vineri" din Piteşti
Județ   Argeş
Unitate administrativă   Municipiul Piteşti
Localitate   Piteşti
Adresa   Str. Sfânta Vineri, nr. 44, Piteşti
Reper   Ansamblul se află pe malul drept al râului Argeş, în partea de est a orasului Piteşti.
Reper hidrografic - nume   Argeş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie înaltă
Utilizare teren   locuire
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Descriere   Biserica se află în partea central-estică a oraşului Piteşti, în apropierea Ştrandului, la intersecţia străzilor Sf. Vineri, Vlad Ţepeş şi Mihai Viteazul, la aproximativ 500 m de râul Argeş.
Observații   Zona de protecţie se constituie pe străzile: Băilor, Sf. Vineri, Ţepeş-Vodă, Constantin Brâncoveanu, Gh. Lazăr.
Suprafața sitului   aproximativ 200 m2
Stare de conservare   foarte bună / 25.11.2020
Riscuri naturale   Inundaţii: 1 / 25.11.2020; Inundaţii: 4 / 25.11.2020; Incendii: 4 / 25.11.2020; Insecte: 1 / 25.11.2020; Tornade: 1 / 25.11.2020; Exces de apă în sol: 1 / 25.11.2020; Exces de salinitate în sol: 1 / 25.11.2020; Exces de aciditate în sol: 1 / 25.11.2020
Riscuri antropice   Incendii provocate: 1 / 25.11.2020
Regim de proprietate   privată
Proprietar   Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului
Data ultimei modificări a fişei   21.07.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca modernă (1904)    

La începutul secolului al XX-lea, ansamblul bisericii Sfânta Vineri este transformat radical. În primul rând, cu binecuvântarea episcopului Gherasim Timuş, a fost ridicată actuală biserică, opera arhitectului Ion N. Socolescu şi a inginerului Dimitrie Dima, lucrare începută în 1904. Apoi, în 1912, a fost amenajat parcul. Ctitoria familiei Ungurelu a rămas în picioare până la finalizarea bisericii noi, în 1908. Costurile de construcţie ale noii biserici s-au ridicat la aproximativ 250.000 de lei, iar sfinţirea s-a făcut la 19 octombrie 1908.

AG-II-m-B-13440.01 
Casă parohială          AG-II-m-B-13440.02 
Parc       

Parcul a fost amenajat în 1912.

AG-II-m-B-13440.03 
Gard          AG-II-m-B-13440.04 
Biserică  Epoca modernă (1817-1827)    

În perioada 1817-1827 a fost ridicat – poate, pe locul unui lăcaş mai vechi – de „biv vel sluger Ion Ungurelu, i de jupan Hagi Ţenea“ şi definitivat de „Alecsandru Ungurelu, fiul răposatului slugeri Ungu‹relu›, în zilele preaînălţatului d‹o›mn Grigore Dim(i)triu Ghica v‹oie›v‹o›d, aflându-să şi episcop al Argeşul‹u›i, ch‹i›r Grigorie; 1827“, lăcaşul de cult cu hramurile Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul şi Sf. Paraschiva, cunoscut şi sub numele de biserica Ungurelu din Vale sau Sf. Vineri demolată în anul 1908.

Sondajul arheologic efectuat în vara anului 2015 în curtea bisericii Sfânta Vineri din Piteşti, a fost determinat de începerea lucrărilor de consolidare, restaurare şi reabilitare a lăcaşului, precum şi de reamenajare a parcului din proximitatea lăcaşului. Cercetarea arheologică a urmărit să identifice limitele bisericii din veacul al XIX-lea şi să clarifice dacă a existat sau nu pe amplasamentul ei alta, mai veche. Deşi desfăşurate pe o suprafaţă relativ restrânsă, săpăturile efectuate la biserica Sfânta Vineri au arătat că lăcaşul din secolul al XIX-lea avea absida poligonală la exterior, aspect observat de altfel şi pe fotografie. Raza absidei măsura circa 3,5 m, iar distanţa dintre zidul absidei şi cel care despărţea naosul de pronaos era de 12 m. Naosul măsura circa 7 m în lungime şi circa 6,5 m în lăţime. Comparând dimensiunile absidei cu fotografiile putem presupune că biserica măsura circa 18-20 m lungime. Cât priveşte amplasarea vechii biserici în raport cu actuala, cercetările noastre au relevat o situaţie diferită de cea prezentată de preotul Constantin Dejan. Conform schiţei publicate de acesta în monografia dedicată bisericii Sfânta Vineri, axa lăcaşului din secolul al XIX-lea era deviată mai spre sud în raport cu a actualei. Or, noi am observat că, din contră, vechiul lăcaş avea o traiectorie paralelă cu a bisericii actuale. Latura nordică a bisericii vechi a fost străpunsă de absida sudică a noii biserici. În privinţa existenţei unei faza anterioare secolului al XIX-lea, datele oferite de săpăturile arheologice nu sunt foarte concludente. Un nivel marcat de un pigment de arsură surprins pe profilul sudic al secţiunii, în absida altarului, sub nivelul de pământ care alcătuieşte substrucţia podelei bisericii ar putea proveni dintr-o fază anterioară. Aşadar, biserica de secol XIX era compartimentată în pronaos, naos şi altar. Actualul lăcaş a fost ridicat, în imediata apropiere a edificiului vechi, între anii 1903-1908 cu binecuvântarea episcopului Gherasim Timuş costând aproximativ 250.000 lei, sfinţirea făcându-se 19 octombrie 1908. Planurile după care a fost construită biserica au fost realizate de arhitectul Ioan N. Socolescu din Bucureşti, execuţia lucrărilor revenind cunoscutului inginer Dimitrie Dima.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2015

Cercetarea s-a desfășurat pe latura sudică a incintei bisericii, unde urma să se construiască o anexă cu fundații de beton, pe o suprafață de cca 100 mp.

* PĂDURARU Marius
* MASCHIO Romeo
* DUMITRESCU Ion
Muzeul Județean Argeș * *

Bibliografie
1. Păduraru, Marius, Proiect de cercetare arheologică preventivă, 2015 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
2. Lista monumentelor istorice din România -Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016, https://patrimoniu.ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice [Baza LMI]
3. Bălan, Constantin, Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Județul istoric Argeș (sec. XIV-1848), Editura Academiei Române, București, 1994, 380-381 [Publicaţie]
4. Greceanu, Eugenia, Ansamblul urban medieval Pitești, ediția a II-a, Pitești, 2005, 314 [Publicaţie]
5. Păduraru, Marius, Maschio, Romeo, Dumitrescu, Ion, Sondajul arheologic preventiv efectuat în curtea bisericii Sfânta Vineri din Piteşti (2015), Argesis, XXIV, 2015, 47-58 [Publicaţie]
6. Păduraru, Marius, 2020 [Fişă de sit]
 
Fotografii sit

Scroll