Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   13178.18
Nume   Aşezarea de Epoca Bronzului din Piteşti - Str. Dârzu
Județ   Argeş
Unitate administrativă   Municipiul Piteşti
Localitate   Piteşti
Punct   Str. Dârzu
Reper   Situl se află între străzile Dârzu, Victor Bilciurescu, Bucovina şi canalul Dârzului.
Reper hidrografic - nume   Dârzu
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl se află pe platoul închis la nord, est şi sud de văile Dârzu (Geamăna Mică) şi canalul Dârzu. Aşezarea are aspectul unui promontoriu şi este situată la o distanţă apropiată de aşezarea, din aceeaşi perioadă, din zona restaurantului Negoiu (la circa 500 m sud-est).
Observații   Zona de protecţie se constituie pe: str. Dârzu, la vest; pe str. General D. Boteanu până la nr. 9, respectiv unde strada se intersectează cu str. Victor Bilciurescu, pe limitele de est ale proprietăţilor de la nr 9 din str. Gen. D. Boteanu; pe limita de est a proprietăţii aflate la nr 33, pe str. Ştefan Ciobanu, la intersecţia dintre această stradă şi str. Bucovinei; pe str. Bucovina spre vest până la canalul Geamăna Mică; pe canalul spre vest până limita vestica a proprietăţilor din str. Victor Bilciurescu (cu nr. cadastral 80818 şi 82743), pe limita acestor până pe str. Dârzu.
Suprafața sitului   2 ha
Stare de conservare   medie / 03.11.2020
Riscuri naturale   Cutremur: 3 / 03.11.2020; Exces de salinitate în sol: 1 / 03.11.2020; Exces de aciditate în sol: 1 / 03.11.2020
Riscuri antropice   Demolare: 3 / 03.11.2020; Afectare parţială: 4 / 03.11.2020
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   12.07.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Atestare documentară Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului (Cca. 2500-1200 a.Chr)     Aşezarea a fost atribuită epocii bronzului, fără alte detalii, de către descoperitor (Ion Nania). Are aspectul unui promontoriu, mărginit de canalul Dârzului şi cu acces dinspre nord din str. Dârzu. Ceramica recuperată de pe suprafaţa acestui promontoriu este foarte fragmentară şi conţine multe pietricele în compoziţie. Alături de ceramică, din această zonă, mai provin un percutor de silex din cremene locală, prelucrat la ambele capete, precum şi mai multe aşchii de silex. Zona est a promontoriului este lipsită de construcţii.  
 
Cercetare
  Tip An Observații Colectiv Instituţii
1. evaluare de teren 2020
Nume Prenume Rol
DUMITRESCU Ion
PIȚIGOI Ioan Andi
Instituţia Rol
Muzeul Județean Argeș
2. periegheză 1960-1965
Nume Prenume Rol
NANIA Ion
Instituţia Rol
Muzeul Pitești

Bibliografie
1. Nania, Ion, Descoperiri în vatra Piteștilor, Argesis. Studii și comunicări, 12, Ordessos, 2003, 73-89 [Publicaţie]
2. Pițigoi, Andi Ioan, 2020 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit