Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   13178.27
Name   Biserica "Sfinţii Îngeri" a fostului Schit Buliga din Piteşti
County   Argeş
Commune   Municipiul Piteşti
City/Town/Village   Piteşti
Address   Strada Armand Călinescu nr. 44
Landmark   Biserica se afla în spatele clădirii fostei Prefecturi a judeţului Argeş, între aripile ei laterale, la baza celei de-a doua terase a râului Argeş, pe malul său drept.
Geomorphology   deal
Land utility   locuire
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Notes   Zona de protecţie a sitului este constituită de str. Primăverii, Str. Teilor, Aleea Teilor, limita vestică şi nordică a Şcolii Generale Nr. 3, pe limitele nordice ale proprietăţilor aflate în continuare şcolii până la str. Armand Călinescu şi B-dul Republicii, pe B-dul Republicii, pe limita proprietăţilor aflate în continuarea străzii Primăverii până la B-dul Republicii.
Site Surface   aproximativ 200 m2
State of preservation   bună / 25.11.2020
Natural hazards   Cutremur: 4 / 25.11.2020; Inundaţii: 1 / 25.11.2020; Incendii: 4 / 25.11.2020; Insecte: 1 / 25.11.2020; Tornade: 1 / 25.11.2020; Exces de apă în sol: 1 / 25.11.2020; Exces de salinitate în sol: 1 / 25.11.2020; Exces de aciditate în sol: 1 / 25.11.2020
Human risk   Incendii provocate: 1 / 25.11.2020
Ownership   public
Owner   Consiliul Judeţean Argeş
Last record update   16.07.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medieval târzie (1745-1751)    

Lăcaşul a fost înălţat la 1 septembrie 1745, dar s-a definitivat abia între 7 februarie - 26 mai 1751, de către Martin Buliga. Fiindcă nu avea moştenitori direcţi care să se ocupe de acest lăcaş, dar şi din cauza stării precare de sănătate, ctitorul l-a închinat Mitropoliei din Bucureşti. Din fericire, anterior demolării, în anul 1900, schitul a fost descris de Dimitrie Butculescu şi Alexandru Odobescu, iar la Arhivele Naţionale ale României, în fondul Ministerului Culturii şi Instrucţiunii Publice se păstrează întreaga corespondenţă privind demolarea sa. Între aceste documente se păstrează un releveu şi o schiţă de plan cu amplasamentul schitului în raport cu clădirea Palatului Adminstrativ al Prefecturii. Suprapunerea acestor planuri peste ortofotoplanurile actuale a arătat că, ulterior anului 1980, pronaosul bisericii a fost suprapus în totalitare de clădirea care adăposteşte în prezent sediul ARGIF. Biserica era de plan triconc, se compunea din pridvor, pronaos, naos şi altar şi avea o lungime de circa 21 m şi o lăţime de circa 10 m. În colţul de SV al clădirii fostului Palat administrativ, şi respectiv la 10 m sud de biserică, în anul 2012, cu ocazia efectuării unui sondaj geodezic, a fost descoperit un mormânt, lipsit de inventar, desigur aparţinând necropolei dezvoltate în jurul schitului.

 
Necropolă  Epoca medieval târzie (Sec.XVIII - XIX)    

În colţul de SV al clădirii fostului Palat administrativ, şi respectiv la 10 m sud de biserică, în anul 2012, cu ocazia efectuării unui sondaj geodezic, a fost descoperit un mormânt, lipsit de inventar, desigur aparţinând necropolei dezvoltate în jurul schitului.

 

Bibliography
1. Păduraru, Marius, Schitul Buliga, edificiul ce se ridica, în secolul al XVIII-lea, pe locul actualului Muzeu Județean Argeș, http://www.muzeul-judetean-arges.ro/actualitate/activitatea-muzeului-in-perioada-pandemiei-covid-19/2-schitul-buliga-edificiul-ce-se-ridica-in-secolul-al-xviii-lea-pe-locul-actualului-muzeu-judetean-arges [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll