Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   13178.13
Nume   Situl arheologic din Piteşti, punctul Restaurant Negoiu - Fostul Complex Craiovei
Județ   Argeş
Unitate administrativă   Municipiul Piteşti
Localitate   Piteşti
Punct   Parcul Tineretului (Vâlceaua Colunelului)
Reper   Situl se află în cartierul Craiovei, pe terasa din spatele restaurantului Negoiu, mărginită la nord de valea Dârzu şi de Vâlceaua Colunelului.
Reper hidrografic - nume   Argeş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Cercetări întreprinse între anii 1962-1964, de către Ion Nania, au identificat pe terasa din spatele restaurantului Negoiu prezenţa a două aşezări. Prima dintre ele aparţine epocii bronzului (cultura Coţofeni), materialul ceramic fiind găsit cu precădere pe malul drept al Vâlcelei Colunelului, în timp ce umătoarea aşezare aparţine celei de-a doua epoci a fierului (fără alte informaţii). Situl se întinde în zona dintre: Calea Craiovei, la vest, limita nord-estică a Parcului Tineretului, str. Tineretului (la sud), limita nordică a stadionului Aripi, Aleea Constructorilor, str. Constructorilor. Zona de protecţie este cuprinsă între străzile Smârdan, limita posterioară a proprietăţilor de pe str. Smârdan, respectiv Valea Colunelului, str. Constantin Dudescu, limita sudica a proprietăţii Grădiniţei nr. 5, Str. Calea Craiovei, Strada Exerciţiu, limita posterioară a blocurilor de pe Calea Craiovei până la intersecţia cu Str. Bibescu Vodă.
Observații   Mare parte din suprafaţa celor trei aşezări a fost distrusă de construcţia restaurantului Negoiu şi de blocurile din împrejurimi.
Data descoperirii   1962
Suprafața sitului   7,5 ha
Stare de conservare   grav afectat / 05.10.2020
Riscuri naturale   Cutremur: 3 / 05.10.2020; Exces de salinitate în sol: 1 / 05.10.2020; Exces de aciditate în sol: 1 / 05.10.2020
Riscuri antropice   Demolare: 5 / 05.10.2020; Afectare parţială: 4 / 05.10.2020
Regim de proprietate   privată
Data ultimei modificări a fişei   11.06.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu (2500-1700 a.Chr) Coţofeni  

 
 
Aşezare  La Tène    

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 1962-1964 *** * *
Muzeul PiteștiNANIA Ion

Bibliografie
1. Nania, Ion, Descoperiri în vatra Piteștilor, Argesis. Studii și comunicări, 12, Editura Ordessos, Pitești, 2003, 73-89 [Publicaţie]
2. Pițigoi, Andi Ioan, 2020 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)