Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   16356.10
Nume   Tranşee din Primul Război Mondial de la Dâmbovicioara - Posada
Județ   Argeş
Unitate administrativă   Dâmbovicioara
Localitate   Podu Dâmboviţei
Punct   Posada
Reper   Situl se află în pasul Posada, la est de drumul naţional 73.
Reper hidrografic - nume   Dâmboviţa
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   munte
Utilizare teren   păşune, pădure
Categorie   câmp de luptă
Tip   tranşee
Descriere   Drumul care coboară panta abruptă de la pas continuă pe uliţa proximă, până la Dâmboviţa (dar nu face parte din zona declarată sit arheologic, fiind zonă locuită/construită.
Dispozitivul de apărare construit în 1915 era mult mai mare decât zona declară sit arheologic, întinzându-se pe pantele de la V şi NV de satul Podul Dâmboviţei. În zona de vest lucrările civile mai recente interferează puternic cu desenul vechilor fortificaţii, cercetarea şi protejarea lor fiind considerată imposibilă. Zona de la NV de sat este caracterizată de tranşee dispersate, a căror protecţie ar fi cerut suprafeţe de protecţie foarte mari (lucru considerat contra-productiv).
Observații   O parte din suprafaţa sitului arheologic se găseşte pe teritoriul comunei Rucăr, fiind înregistrat în Repertoriul Arheologic Naţional cu codul 18536.12.
Descoperitor   E.S. Teodor (pe model LiDAR)
Data descoperirii   13 sept. 2020
Suprafața sitului   13 ha
Stare de conservare   bună / 13.05.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 13.05.2021
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   13.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Tranşee  Epoca modernă    

S-a optat pentru clasificarea de sit arheologic pentru dispozitivul tactic din sud, aflat integral la est de şoseaua naţională, respectiv partea de sit (cam două treimi) care se află pe teritoriul administrativ al comunei Dâmbovicioara. Dispozitivul tactic este compus din trei linii: 1) tranşeele largi cunoscute drept gropi-de-lup (cu gropi-capcană); 2) prima linie de tranşee, aflată la baza muntelui; 3) a doua linie de tranşee, aflată pe coama dealului (aflate pe teritoriul satului Podu Dâmboviţei în special în zona de est a zonei rezervate pentru cercetare arheologică.
Zona rezervată este vizibil în plină expansiune a edificărilor de interes turistic, expansiune care ar trebui oprită la limita „gropilor-de-lup”, acolo unde ea nu a fost deja depăşită.
Rezervarea acestui teritoriu pentru cercetarea arheologică viitoare este necesară atât pentru că acesta a fost unul dintre cele mai importante construcţii de gen din primul război mondial (cosiderată de unii analişti militari cea mai importantă), reflectând ştiinţa militară a epocii, zona putând eventual fi amenajată ca atracţie turistică, aflându-se într-o zonă accesibilă publicului). Trebuie însă amintit că sub numele „Posada” se cunosc mai multe bătălii ale evului mediu (dintre care cea de la 1330 este cea mai importantă, aflându-se la originea statului medieval al Ţării Româneşti). Desigur, vor fi necesare cercetări detaliate (şi bine finanţate, suprafaţa fiind mare).

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2020

* MĂNDESCU Dragoș
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București TEODOR Eugen
2. LiDAR 2019

* MĂNDESCU Dragoș
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București TEODOR Eugen

Bibliografie
1. Teodor, Eugen S., 2021 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll