Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   5194.01
Nume   Necropola tumulară de epoca bronzului de la Poiana Aiudului - Bogza Poienarilor/ Dealul Velii/ Ţâcul mare
Județ   Alba
Unitate administrativă   Livezile
Localitate   Poiana Aiudului
Punct   Bogza Poienarilor (Dealul Velii/ Ţâcul mare)
Reper   Situl se află la cca 1,5 km vest de localitate, pe o creastă de deal.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   descoperire funerară
Tip   necropolă
Data descoperirii   1973
Data ultimei modificări a fişei   10.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă tumulară  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni  

Pe creasta numită „Bogza Poienarilor” sau „Dealul Velii”, s-a descoperit o necropolă tumulară, care a fost săpată exhaustiv de către N. Vlassa şi M. Takacs între anii 1973-1985. Au fost cercetaţi 16 tumuli, conţinând morminte de inhumaţie cu schelete chircite, aşezate direct pe solul antic, acoperite cu un strat subţire de pământ şi apoi cu mai multe rânduri de pietre. Inventarul funerar constă din: vase ceramice, 3 spirale-ochelari din cupru, 2 cercei, 2 vârfuri de săgeată, saltaleoni şi o brăţară, toate din cupru, un cercel din argint, topoare din piatră, şi unelte din silex,
obsidian şi cuarţit. În mantaua tumulilor din zona centrală a cimitirului au fost descoperite numeroase fragmente ceramice de tip Coţofeni, oase de animale, cărbuni şi bucăţi de chirpici. Autorii săpăturilor atribuie cimitirul fazei târzii a culturii Coţofeni, sprijinind idea existenţei a două faze principale de înmormântări.
Referitor la pandantivele de tip spirale-ochelari s-a observat faptul că în mormântul M4, acestea erau asociate cu podoabele de tip saltaleoni, şi aşezate pe pieptul defunctului. În necropola de la Ampoiţa-Peret în mormântul M2 din tumulul 3, s-a descoperit un pandantiv-ochelari similar cu cei de la Dealul Velii, care era asociat cu doi saltaleoni din cupru.
Pe înălţimea numită „Ţâcul Mare”, situată spre sud de „Dealul Velii”, M. Takacs a cercetat un alt tumul, în care a surprins situaţii similare ca rit şi ritual funerar celor din necropola cercetată la „Bogza Poienarilor”.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1973-1985

Muzeul de Istorie a Transivaniei - Cluj VLASSA Nicolae
Muzeul de Istorie Aiud TAKÁCS Matilda

Bibliografie
1. Studiu istoric general - PUG Comuna Livezile, județul Alba, 2020 [Fişă de sit]
 
 
Scroll