Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179542.07
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   IF-II-a-B-15307
Nume   Ansamblul fostului conac Manu de la Popeşti-Leordeni
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Oraş Popeşti Leordeni
Localitate   Popeşti Leordeni
Reper hidrografic - nume   Dâmboviţa
Reper hidrografic - tip   râu
Categorie   construcţie
Tip   curte boierească
Descriere   Terenul, de formă trapezoidală este limitat de ziduri de cărămidă veche, subţire, de peste 2 m înălţime, cu contraforţi la exterior pe laturile nord şi sud, prezentând urme de cornişe din cărămidă pe partea superioară. Accesul se face pe sub arcada turnului de pe latura vest, de factură mai nouă şi fără valoare arhitecturală. Pe zidul de pe latura nord a incintei, spre stradă, este o deschidere largă de cca. 2 mp, acoperită cu un car de cărămizi, în stare de degradare avansată.
Pe latura răsăriteană, spre incinta conacului este o deschidere de cca. 1,00 x 2,00 m, astăzi astupată cu un panou de zidărie. Zidul înconjurător prezintă pe latura de vest o serie de goluri, astăzi zidite.
Data ultimei modificări a fişei   12.07.2010
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Conac  epoca medievală - epoca modernă (sec. XVII-1806 (rest 1943-1945))    

Construcţia are o pivniţă mare, parter şi etaj. Pivniţa, care este elementul cel mai vechi, alcătuieşte un dreptunghi cu stâlp puternic la mijloc. Accesul se face printr-un colţ. Înălţimea este de cca. 6 m la cheia calotelor sferice, şi astfel, ea se înalţă cu cca. 3 m peste nivelul terenului. Parterul înconjoară pivniţa pe trei laturi. El cuprinde un gang acoperit cu o boltă cilindrică în „mâner de coş”, cu penetraţii laterale, un vestibul cu o scară pentru etaj, comportând două rampe cu sens opus, având la jumătate înălţimea parterului, o schimbare de direcţie în sensuri diferite; camere de serviciu, o sală de baie (încălzită cu aer cald, circulând sub pardoseală), o mare cameră comunicând direct cu parterul printr-o scară interioară. din construcţia originară din epoca brâncovenească nu a rămas decât pivniţa care a fost ulterior ciuntită în colţul de SE, fără a se cunoaşte cauzele.
Zidăria este de cărămidă, pereţii exteriori având 0,70 m grosime la parter şi 0,70 m la etaj.
Peste pivniţă există bolţi de cărămidă iar peste parter şi etaj, planşeuri de lemn cu grinzi mari de stejar. Şarpanta este de lemn şi învelitoarea actuală de tablă.
Curtea casei era mărginită pe laturile de E, V şi S de un zid înalt de cărămidă cu contraforţi puternici datând din aceeaşi epocă. La ora actuală nu se mai păstrează aprope nimic din zidul de incintă, iar din vechiul conac nu se mai desluşeşte nimic, decât o ruină din pivniţă, practic acoperită de gunoaie.
Casa din care a rămas pivniţa a fost ridicată de către un membru al familiei Băleanu, în timpul lui Constantin Brâncoveanu. Prin căsătorie, moşia şi casa a trecut în neamul Văcăreştilor şi apoi a revenit marelui vornic Mihail Manu, care a clădit pe la 1806 noua casă lucrată în stil clasic de un meşter cu şcoală orientală. Casa a fost folosită ca locuinţă de vară şi de petrecere de către familia Manu până la 1861 când este vândută la mezat lui Enache Ghermani.

IF-II-m-B-15307.01 
biserică  Epoca modernă (1808 (transf. 1977))    

Biserica, înaltă, pe plan treflat, este situată în zona de nord-est a curţii. Clădirea are pridvor deschis (care face parte integrantă din biserica iniţială), pronaos, naos lărgit cu abside circulare şi altar în formă de absidă, de asemenea circulară. Biserica este construită de Mihail Manu, mare vornic şi camaican al Craiovei (1805) şi al Valahiei (1821), căsătorit la 1796 cu Smaranda Văcărescu, fiica marelui logofăt Constantin Văcărescu şi a Saftei Kretzulescu, strănepoata lui Constantin Vodă Brâncoveanu, sora soţiei lui Constantin Vodă Ipsilanti. Această biserică a fost construită cu paraclis pe lângă conacul moşiei Leordeni, care aparţinea familiei Manu. A fost începută la 1806 şi terminată la 8 septembrie 1808. Pictura, după o însemnare de la proscomidie, aparţine lui Mincu zugravul cu data de 8 mai 1810.

IF-II-m-B-15307.02 

Bibliografie
1. Mihai, Dana; Cuculea-Sandu, Vasilica; Ţânţăreanu, Alexandra, P.U.Z. Popeşti Leordeni, jud. Ilfov, 2008 [raport de cercetare preventivă] (sursa fişei de sit)
2. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 1631-1632, 665-667 [Ordin MCC]
 
 
Scroll