Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   141982.05
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SJ-II-m-B-05098
Name   Biserica de lemn "Înălţarea Domnului" de la Porţ
County   Sălaj
Commune   Marca
City/Town/Village   Porţ
Address   25 A
Landmark   Biserica este amplasată pe o terasă inaltă în centrul localităţii, pe partea dreaptă a drumului care duce la Leşmir, la baza pantei înalte a dealului.
Hydrographic landmark - name   Barcău
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   deal
Land utility   locuire
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Biserica a fost datată în 1792, după inscripţia de pe portalul pronaosului.
Aceasta păstrează clasica împărţire a spaţiului cultic între pronaos, naos şi altarul care este poligonal şi decroşat. Însă ceea ce o diferenţiază de multe alte asemenea edificii de cult este acel pălimar de jur împrejur, cu stâlpi frumos decoraţi, pe care se descarcă şarpanta. Merită menţionat portalul, format din doi stâlpi laterali căpăcuiţi de un lintou, iar golul intrării cu închidere în arc de cerc. Tot ansamblul este frumos decorat cu un brâu (tor) în relief, cioplit în aşa fel încât să redea motivul funiei. Din pronaos se ridică un turn, nu foarte înalt, cu fleşa acoperită cu şindrilă.
De asemenea învelitoarea întregului edificiu este din şindrilă.
Interiorul este împărţit după cum am mai spus în cele trei spaţii consacrate arhitecturii bisericeşti româneşti, în pronaos, naos şi altar. Pronaosul este tăvănit, iar altarul şi naosul au bolţi semicilindrice. Monumentul în discuţie este printre puţinele
care îşi păstrează aproape în întregime pictura interioară. Doar iconostasul are unele modificări la nivelul de pictură. Astfel, bolta din absidă are pictat într-un medalion porumbelul, imaginea Sfântului Duh, care este încadrată de vrejuri. Pe baza bolţii sunt
reprezentate imaginile sfinţilor: Spiridon, Macarie patriarhul şi probabil Silvestru.
Iconostasul poartă pe suprafaţa sa pe Sfinţii Nicolae, Antonie, Teofosie şi alţi sfinţi episcopi. Pe bolta naosului sunt aşezate, în medalioane, Sfânta Treime, Patriarhul Abraham în scena cu îngerul şi Pelicanul.
La baza bolţii, în patru medalioane simetric dispuse stau Evanghelistul Luca, prorocul Iacovu, Evanghelistul Matei, Prorocul Ilie, şi alte câteva imagini indescifrabile. Pereţii laterali au pictaţi pe cei 40 de mucenici. Peretele de vest al naosului este şters în întregime.
Last record update   19.07.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică de lemn  Epoca modernă (1792)        

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2035, poz. 450 [Ordin MCC] (site record source)
2. Nejur, Doina; Nejur, Mircea, Pug comuna Marca, județul Sălaj, Situația existentă și proprități, 2010, U04 [Referinţă cartografică] (site record source)
3. Nejur, Doina, Pug comuna Marca, județul Sălaj, Memoriu general, 2010, 57 [Document de arhivă] (site record source)
 
 
Scroll