Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   150052.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SV-II-a-A-05595
Name   Situl arheologic Mânăstirea Putna de la Putna
County   Suceava
Commune   Putna
City/Town/Village   Putna
Place   Mânăstirea Putna
Landmark   Situl se află în partea de sud-vest a satului Putna, pe una din terasele albiei majore a pârâului Putna.
Hydrographic landmark - name   Putna
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Description   Potrivit cronici lui Grigore Ureche, începuturile mănăstirii se plasează în anul 1466. Ctitorie a lui Ştefan cel Mare, mănăstirea a jucat un rol important în rândul aşezămintelor religioase moldoveneşti. Ea a devenit necropolă domnească pentru membrii familiei ctitorului până la Petru Rareş Voievod.
Notes   în cursul anului 1955, Ministerul Cultelor şi-a propus să execute lucrări mai mari de refacere la Mănăstirea Putna. Pentru aducerea la îndeplinire a acestor lucrări, erau necesare clarificări cu privire la evoluţia structurii arhitectonice şi a înfăţişării monumentului.
Ministerul Culturii a cerut sprijinul Muzeului Naţional de Antichităţi al Academiei R.P.R., în vederea efectuării sondajelor arheologice pe care
planul de refaceri le implica. Sarcina de a răspunde acestei solicitări a revenit şantierului arheologic Suceava al Academiei R.P.R., care a iniţiat imediat sondaje preliminare la Putna, după încheierea campaniei de lucru din 1955 de la Suceava.
Echipa de cercetători care a executat lucrările arheologice preliminare din campania anului 1955 a fost alcătuită din Gh. Diaconu, Matei Mircea, Trifu Martinovici, N. Constantinescu şi Şt. Olteanu.
State of preservation   bună / 14.03.2015
Human risk   Afectare parţială: 3 / 15.12.2021
Ownership   stat
Owner   Arhiepiscopia Sucevei şi a Rădăuţilor
Last record update   15.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală târzie (sec. XVII)   1653 - 1662 

Ridicată pe ruinele alteia mai vechi din 1466, demolată probabil în 1650.

SV-II-a-A-05595.01 
Biserică paraclis  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)   1750 - 1760    SV-II-a-A-05595.02 
Turn tezaur  Epoca medievală (sec. XV)       SV-II-a-A-05595.03 
Casă domnească  Epoca medievală (sec. XV)       SV-II-a-A-05595.04 
Chilii  Epoca medievală (sec. XV)       SV-II-a-A-05595.05 
Turn clopotniţă  Epoca medievală (sec. XV)       SV-II-a-A-05595.07 
Turn de poartă  Epoca medievală (sec. XV)       SV-II-a-A-05595.08 
Ruine clădiri anexe  Epoca medievală (sec. XV)       SV-II-a-A-05595.09 
Zid de incintă  Epoca medievală (sec. XV)       SV-II-a-A-05595.11 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2421, poziția 339-350 [Ordin MCC]
2. Nestor, Ion; Diaconu, Gh.; Matei, M.; Martinovici, T.; Constantinescu, N.; Olteanu, Şt., Raport asupra săpăturilor din anul 1955 efectuate la Mănăstirea Putna (regiunea Suceava, raionul Rădăuţi), Materiale și Cercetări Arheologice, 4, București, 1957, 265-278 [Publicaţie]
3. Constantinescu, N., Mănăstiera Putna, Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, Meridiane, București, 1967, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=881-manastirea-putna [Publicaţie]
 
 
Scroll