Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   172518.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VL-I-s-A-09564
Nume   Situl arheologic roman de la Racoviţa
Județ   Vâlcea
Unitate administrativă   Racoviţa
Localitate   Racoviţa
Reper   Situl se află la sud de localitatea Racoviţă şi de Valea Satului, la circa 210 metri est de râul Olt, la 150 de metri vest de drumul comunal DC8, la 85 metri nord de drumul judeţean DJ 703P şi la circa 92 metri nord-vest de primăria din Copăceni.
Reper hidrografic - nume   Olt
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   depresiune
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   La suprafaţa solului se conturează cu claritate sub forma unui val de formă rectangulară.
Stare de conservare   bună / 28.07.2022
Riscuri naturale   Inundaţii: 4 / 19.05.2022
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 4 / 19.05.2022
Data ultimei modificări a fişei   28.07.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
castru de piatră  Epoca romană timpurie (secolele al II-lea-al III-lea p. Chr.) romană  

Castrul are o formă rectangulară, cu colţurile rotunjite şi dimensiunile de 106x 118 m. Porta praetoria a fost amplasată pe latura estică. Turnurile de colţ sunt de formă trapezoidală şi uşor ieşite spre exterior. Porţile sunt prevăzute cu turnuri patrulatere, la rândul lor, uşor ieşite în exterior. În mijlocul castrului a fost identificată clădirea comandantului (principia) iar în latus dextrum un horreum. Fortificaţia are aria de 1,336 ha.

VL-I-m-A-09564.01 
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată     VL-I-m-A-09564.02 
Aşezare civilă  Epoca romană timpurie (secolele al II-lea-al III-lea p. Chr.) romană  

Aşezarea civilă a fost semnalată în vecinătatea castrului prin descoperiri izolate de material arheologic.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1979

Muzeul Militar Naţional VLĂDESCUU M. Cristian
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" Bucureşti POENARU-BORDEA Gheorghe
2. cercetare sistematică 1976

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" Bucureşti POENARU-BORDEA Gheorghe
Muzeul Militar Naţional VLĂDESCU M.cristian

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 2306, 144-146 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Rizea, Ligia, Monumentele istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie., Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2007, 134 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
4. Poenaru-Bordea, G., Vlădescu, M. C., Cercetările arheologice în castrul roman de la Racovița și zona aferentă, Materiale și Cercetări Arheologice, 15, 1983, 345-349, http://www.cimec.ro/arheologie/dl.asp?filename=MCA-XV-BRASOV.pdf [Publicaţie]
5. Țentea, Ovidiu, Matei-Popescu, Florian, Călina, Vlad, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare (1), Cercetări Arheologice, 28, 1, Bucureşti, 2021, 33-35, https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2021/06/ca28_1_01_Tentea_Matei-Popescu_Calina_compressed.pdf?fbclid=IwAR1NBODxMCavjcVmVQX3dmYO9dhjnuVGSYlI7DMJgduo-pmvEWcaT7uU9jw [Publicaţie]
6. Țentea, Ovidiu, 2022 [Fişă de sit]
7. Christescu, Vasile, Istoria militară a Daciei Romane, Fundația Regelui Carol I, Bucureşti, 1937, 144-147 [Publicaţie]
8. Gudea, Nicolae, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Jahrbuch des römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 44, 1, Berlin, 1997, 93-94, 82 [Publicaţie]
9. Marcu, Felix, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Mega, Cluj- Napoca, 2009, 213-217, 62 [Publicaţie]
10. Tudor, Dumitru, Castra Daciae Inferioris: III. Castrul Racoviţa-Argeş / Il castro romano Racoviţa-Argeş, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 34, 1941, 35-41 [Publicaţie]
11. Lista monumentelor istorice 2015, MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016 MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor, 2016, 2612, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-vl.pdf [Publicaţie]
12. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană, 3, Editura Științifică, București, 1968, 372 [Publicaţie]
13. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană, 4, Editura Academiei Române, București, 1978, 288-290, 32 [Publicaţie]
14. Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh., Un segment din limes Alutanus. Fortificațiile romane din jurul masivului Cozia, Buletinul Monumentelor Istorice, 41, 3, 1972, 27-32 [Publicaţie]
15. Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh., Castrele hadrianee din valea carpatică a Oltului, Oltenia, 1, 1974, 47-59 [Publicaţie]
16. Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh., Les fortifications romaines sur le limes Alutanus dans la zone du massif de Cozia, Actes du IXe Congrès international d’études sur les frontières romaines, Mamaia, 6 - 13 sep-tembrie 1972, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1974, 247-258 [Publicaţie]
17. Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh., Les deux fortifications de Praetorium sur le limes Alutanus, British Archaeological Reports (BAR) International Series, 71, Oxford, 1980, 815-829 [Publicaţie]
18. Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh., Castrele de la Praetorium din sectorul de Nord al Limesului Alutanus, Dorobeta, 5, 1980, 109-116 [Publicaţie]
19. Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh., Cele două castre de la Praetorium pe Limes Alutanus, Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, 13, 1980, 75-84 [Publicaţie]
20. Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh., Cercetările arheologice în castrul roman de la Racoviţa, jud. Vâlcea şi în zona aferentă, Materiale și Cercetări Arheologice, 15, 1981, 345-349 [Publicaţie]
21. Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh., Castrul de la Racovița și rolul său defensiv în garnizoana Praetorium, Studii vâlcene, 6, Râmnicu Vâlcea, 1981, 15-21 [Publicaţie]
22. Vlădescu, C.M., Centrele militare romane din sectorul de nord al limesului alutan, Buridava, 4, 1982, 55-65 [Publicaţie]
23. Vlădescu, C.M., Armata romană în Dacia Inferior, Editura Militară, București, 1983, 108-114, 19 [Publicaţie]
24. Vlădescu, C.M., Fortificațiile romane din Dacia Inferior, Scrisul românesc, Craiova, 1986, 70-79 [Publicaţie]
25. Vlădescu, C.M. și Poenaru-Bordea, Gh., Cercetările arheologice în castrul roman de la Racovița (jud. Vâlcea) și zona aferentă, Materiale și cercetări arheologice, Editura Academiei Române, 1983, 345-349 [Publicaţie]
26. Vlădescu, C.M., Tehnica de construcție a castrelor care constituiau apărarea masivului Cozia, Studii vâlcene, 7, Academiei, 1985, 33-41 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll