Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   44854.04
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BZ-II-a-A-02458
Nume   Biserica cu hramul "Sf. Dumitru" de la Râmnicu Sărat - Biserica Bagdat
Județ   Buzău
Unitate administrativă   Municipiul Râmnicu Sărat
Localitate   Râmnicu Sărat
Adresa   Strada Păun Pinciu
Reper   Biserica se află la 634m de raul Râmnic
Reper hidrografic - nume   Râmnic
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Categorie   structură de cult/religioasă
Tip   biserică
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Episcopia Buzăului
Data ultimei modificări a fişei   05.04.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca modernă (1708)    

Conform pisaniei, biserica a fost zidita in 1708 de catre Dumitrascu Bagdat in timpul domnitorului Constantin Basarab Brancoveanu.

BZ-II-m-A-02458.01 
piatră de mormânt / piatră de mormânt Epoca modernă (1844)     Epitaful la mormantulu paharnicului Alecsandru Bagdad. Răposatu la annulu graţiei 1844 martiu 31 avindu (avand) etat(?) de 63 anni. Totulu în lume e vanitate singură fapta bună eternitate. Aici odhineşte Alecu Bagdad ce prin fapte bune trăindu s-a nsemnatu ellu locaşuri sânte în oraşu cladi cu fontani cişmele, illu înavuti de ambiţii patimi elu a fostu lipsitu o socie bună n lume a părăssitu murindu fără vreme de mulţi regretatu ellu lăssa în lume unu fiu adoptatu. Allu seu fiu capabilu a în deplini legături si fapte gite ellu dori (cate el dori).

Piatra de mormant a paharnicului Alecsandru Bagdad si a lui Alecu Bagdad.
 
clopotniţă  Epoca modernă (1708)     COD LMI: BZ-II-m-A-02458.02  
Turn clopotniţă  Epoca modernă (1708)       BZ-II-a-A-02458.02 
pisanie / pisanie Epoca modernă (1708)     Această sfântă şi dumnezeiasă biserică unde se prăznuieşte hramul sf. şi marelui mucenic Dimitrie, din zemelie o au zidit şi o au facut dumnealui Dumitrascu Bagdat în zilele prea luminatului şi înălţatului Domn IO Constantin Basarab Voievod pentru a lui şi a părinţilor veşnica pomenire septembrie 10 leat 7216.

Aceasta pisanie se află pe turnul clopotniţă
 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 713, poz. 754-756 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, 2015 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll