Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   73914.02
Nume   Situl arheologic de la Rast - Măgura Barbului
Județ   Dolj
Unitate administrativă   Rast
Localitate   Rast
Punct   Măgura Barbului
Reper   Movila este situată la aproximativ 1,7 kilometri nord-vest de localitatea Rast, în extravilan şi la aproximativ 1,8 kilometri vest de drumul judeţean DJ 561D şi de fermă, în punctul cunoscut sub numele de Măgura Barbului.
Forma de relief   movilă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   Necropolă tumulară
Tip   tumul
Descriere   Tumulul are o lungime de 49 de metri, lăţime de 22 de metri şi un diametru de 36 de metri. Este un mormânt cu ocru roşu într-un tumul ce avea şi ceramică Coţofeni în manta şi la suprafaţa solului.
Observații   Arheologul Nicolae Pătroi consideră că zona de la nord de Rast cu movilele Măgura Mândră, Măgura Duzilor, Măgura lui Ţoiu, Măgura Ţigăncii (necercetate), alături de Măgura Barbului (cercetată) să fie o necropolă datând din perioada epocii bronzului timpuriu.
Data ultimei modificări a fişei   07.10.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Tumul  Epoca bronzului timpuriu Yamnaya  

Este o movilă funerară cu un mormânt cu ocru roşu.

 
vestigii  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni  

Ceramică Coţofeni descoperită în mantaua tumului şi la surpafaţa solului.

 

Bibliografie
1. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 45 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua, XVIII, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Târgu Jiu, 2016, 42, https://tinyurl.com/yxfs7k8q [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Frânculeasa, Alin et all., Pit-Graves, Yamnaya and Kurgans along the Lower Danube: Disentangling IVth and IIIrd Millennium BC Burial Customs, Equipment and Chronology, Praehistorische Zeitschrift, 90, 1-2, DeGruyter, Berlin, 2015, 77, https://www.academia.edu/35796532/Pit_Graves_Yamnaya_and_Kurgans_along_the_Lower_Danube_Disentangling_IV_th_and_III_rd_Millennium_BC_Burial_Customs_Equipment_and_Chronology [Publicaţie]
 
 
Scroll