Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   73914.02
Name   Situl arheologic de la Rast - Măgura Barbului
County   Dolj
Commune   Rast
City/Town/Village   Rast
Place   Măgura Barbului
Landmark   Movila este situată la aproximativ 1,7 kilometri nord-vest de localitatea Rast, în extravilan şi la aproximativ 1,8 kilometri vest de drumul judeţean DJ 561D şi de fermă, în punctul cunoscut sub numele de Măgura Barbului.
Geomorphology   movilă
Land utility   agricultură
Site Class   Necropolă tumulară
Site Type   tumul
Description   Tumulul are o lungime de 49 de metri, lăţime de 22 de metri şi un diametru de 36 de metri. Este un mormânt cu ocru roşu într-un tumul ce avea şi ceramică Coţofeni în manta şi la suprafaţa solului.
Notes   Arheologul Nicolae Pătroi consideră că zona de la nord de Rast cu movilele Măgura Mândră, Măgura Duzilor, Măgura lui Ţoiu, Măgura Ţigăncii (necercetate), alături de Măgura Barbului (cercetată) să fie o necropolă datând din perioada epocii bronzului timpuriu.
Last record update   07.10.2020
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Tumul  Epoca bronzului timpuriu Yamnaya  

Este o movilă funerară cu un mormânt cu ocru roşu.

 
vestigii  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni  

Ceramică Coţofeni descoperită în mantaua tumului şi la surpafaţa solului.

 

Bibliography
1. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 45 [Publicaţie] (site record source)
2. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua, XVIII, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu, 2016, 42, https://tinyurl.com/yxfs7k8q [Publicaţie] (site record source)
3. Frânculeasa, Alin et all., Pit-Graves, Yamnaya and Kurgans along the Lower Danube: Disentangling IVth and IIIrd Millennium BC Burial Customs, Equipment and Chronology, Praehistorische Zeitschrift, 90, 1-2, DeGruyter, Berlin, 2015, 77, https://www.academia.edu/35796532/Pit_Graves_Yamnaya_and_Kurgans_along_the_Lower_Danube_Disentangling_IV_th_and_III_rd_Millennium_BC_Burial_Customs_Equipment_and_Chronology [Publicaţie]
 
 
Scroll