Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   172705.01
Nume   Aşezarea de epoca bronzului de la Roşiile - Biserică
Județ   Vâlcea
Unitate administrativă   Roşiile
Localitate   Roşiile
Punct   Biserică
Reper   Situl este localizat pe malul vestic al râului Saşa, pe o terasă inundabilă, la est de drumul judeţean DJ 676, în curtea bisericii din localitate.
Reper hidrografic - nume   Saşa
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl cuprinde niveluri de locuire atribuite culturilor Coţofeni şi Glina.
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 20.04.2021
Data ultimei modificări a fişei   20.04.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina      
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      

Bibliografie
1. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 119-120, 160 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XVIII, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Târgu Jiu, 2016, 44, https://tinyurl.com/yxfs7k8q [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Tuțulescu, Ion, Forme de habitat aparținând culturii Coțofeni în zona deluroasă și montană a Olteniei, Litua. Studii și Cercetări, XV, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Târgu Jiu, 2013, 53, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=7063-forme-de-habitat-apartinand-culturii-cotofeni-in-zona-deluroasa-si-montana-a-olteniei--litua-studii-si-cercetari-muzeul-judetean-alexandru-stefulescu-targu-jiu--xv-2013 [Publicaţie]
4. Tuțulescu, Ion, Contributions to the Archaeological Repertoire of Vâlcea County. 2008 Field Research, Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, 7, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu, 2010, 32, https://centers.ulbsibiu.ro/ccpisc/language/en/ion-tutulescu-contributions-to-the-archaeological-repertoire-of-valcea-county-2008-field-research/ [Publicaţie]
5. Tuțulescu, Ion, Tulugea, Claudiu Aurel, Câteva descoperiri arheologice din județul Vâlcea, Litua. Studii și Cercetări, XIV, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Târgu Jiu, 2012, 72-73, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=23503-cateva-descoperiri-arheologice-din-judetul-valcea--litua-studii-si-cercetari-muzeul-judetean-alexandru-stefulescu-targu-jiu--xiv-2012 [Publicaţie]
 
 
Scroll