Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României *
Cod RAN158788.10
NumeSitul arheologic de la Şag - Sit 5/ km 6+350 - km 6+900
JudețTimiş
Unitate administrativăŞag
LocalitateŞag
PunctSit 5/ km 6+350 - km 6+900
ReperSitul se află la cca 3,82 km N-NE de biserica romano-catolică din Şag, la cca 3,23 km SV de biserica romano-catolică din Chişoda şi la cca 900 m E de DJ 593 între Timişoara şi Şag, la 4,15 km N de râul Timiş.
Forma de reliefgrind
Utilizare terenagricultură; păşune
CategorieLocuire civilă şi descoperire funerară
TipAşezare deschisă şi necropolă
DescriereSitul este localizat pe un grind natural mărginit de un curs de apă, acum secat şi constă în două aşezări deschise şi două necropole.

Cercetările arheologice întreprinse în perimetrul delimitat pe Varianta de Ocolire Timişoara Sud, între Km. 6+350 - Km. 6+900, au pus în evidenţă două aşezări din (1) epoca bronzului târziu (şi epoca de tranziţie la epoca fierului) şi (2) a doua epocă a fierului, dar şi două necropole din (1) epoca bronzului târziu şi (2) epoca medievală timpurie. Au fost identificate şi cercetate 1128 de complexe arheologice de diferite tipuri: locuinţe adâncite, aglomerări de chirpici, gropi de pari şi şanţuri cu chirpici ars provenind de la locuinţe de suprafaţă, aglomerări de materiale în strat, gropi menajere, resturi de vetre, şanţuri înguste, gropi cu caracter special, morminte de incineraţie şi inhumaţie. Mare parte din descoperiri sunt complexe cu caracter funerar (798): 716 sunt morminte de inhumaţie şi incineraţie, 5 sunt gropi rectangulare cu cărbune, pământ ars şi cenuşă din cimitirul din epoca bronzului târziu, 60 sunt descoperiri de vase ceramice în cimitirul din epoca bronzului, 18 sunt gropi fără oase din cimitirul medieval. Alte două schelete umane au fost descoperite în complexe specifice aşezărilor. Distribuţia complexelor pe epoci istorice este următoarea: 848 sunt din epoca bronzului târziu, 21 sunt din a doua epocă a fierului, 244 din epoca medievală timpurie, 2 din epoca contemporană (la care se adaugă două şanţuri care străbat de la est la vest necropola din epoca bronzului). În alte 14 complexe nu au fost descoperite elemente de datare.

Pe ultimele două ridicări topografice habsburgice este marcat un curs de apă ce a fost surprins în cercetarea arheologică, orientat NV-SE, complexele arheologice fiind descoperite pe ambele maluri. Aşezarea din epoca bronzului târziu (290 de complexe) se află pe ambele maluri, cu o concentrare mai mare a complexelor la vest de cursul de apă. Necropola contemporană aşezării (555 de complexe) se află doar la est de cursul de apă şi, exceptând câteva morminte izolate, nu se intersectează cu complexele de locuire. Şi cele 21 de complexe din a doua epocă a fierului ocupă ambele maluri. În schimb, necropola medievală timpurie (244 de complexe) ocupă doar zona de la vest de râu, gropile mormintelor fiind amenajate uneori peste complexe din epocile mai vechi.
ObservațiiÎn anul 2003 a fost predată Muzeului Banatului o urnă funerară şi o căniţă descoperite în hotarul comunei Şag. Acestea au fost încadrate în faza I a culturii Cruceni-Belegiš. Cel mai probabil aceaste artefacte provin din situl 5, identificat în anul 2019 de MNUAI.
Situl a fost identificat în urma unui diagnostic arheologic intruziv efectuat de Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia pentru realizarea variantei ocolitoare Timişoara Sud în primăvara anului 2019. Între 29.07.2019-27.05.2020 a fost efectuată cercetarea arheologică preventivă de Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia fiind cercetate 1128 de complexe arheologice.
DescoperitorMuzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
Data descoperirii2019
Suprafața sitului 15,2 ha
Stare de conservareprecară / 12.02.2021
Riscuri antropiceAfectare parţială: 3 / 12.02.2021
Regim de proprietateprivată, publică
Data ultimei modificări a fişei12.2.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă  Epoca bronzului (Bronz C-D) Cruceni-Belegiš / I-II În aşezarea şi necropola de epoca bronzului au fost identificate oale bitronconice, oale cu corp bombat, ceşti cu toartă supraînălţată, castroane simple şi lobate, străchini cu buna invazată şi străchini lobate în necropolă.  
Necropolă  Epoca bronzului (Bronz D-Ha A) Bobda-Susani / II    
Aşezare  Epoca Bronzului (Bronz C-D) Cruceni-Belegiš / I-II    
Aşezare  La Tène (secolele IV-III a.Chr.)      
Necropolă  Epoca medievală (secolele X-XII)      
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare preventivă 2019-2020  
Instituţia Rol
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
2. diagnoză 2019  
Instituţia Rol
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Bibliografie
1. Szentmiklosi, Alexandru, Un mormânt de incinerație aparținând culturii Cruceni-Belegiš descoperit la Șag (jud. Timiș), Analele Banatului, SN X-XI, 2002-2003, 81-92 [Publicaţie]
2. Raport de cercetare arheologică preventivă Șag - Situl 5 (km. 6+350 - km. 6+900) Varinta de ocolire Timișoara Sud, emis de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia cu nr. 2267/9.06.2020 și înregistrat la DJC Timiș cu nr. 1776/9.06.2020, 2020 [Fişă tehnică]
3. Bertea, Sofia, Șag - Sit 5 Centura TM, 2020 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)