Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23836
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1192  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (descending) Map
99110.04 Situl arheologic de la Sireţel - Groapa lui Cazacu. Situl se află în partea de sud-est a satului Sireţel, pe partea stângă a pârâului Sireţel, pe Dealul Morilor, în locul numit Groapa lui Cazacu, o alunecare de teren activă.   locuire   aşezare   Iaşi   Sireţel, com. Sireţel   aşezare     08.11.2022 (creată)   Map*  
99110.03 Situl arheologic de la Sireţel - Coasta Cornişor. Situl se află pe partea stângă a pârâului Sireţel, pe platoul numit Coasta Cornişor, la est de biserica satului.   locuire   aşezare   Iaşi   Sireţel, com. Sireţel   Aşezare   Epoca modernă / sec. XVII-XVIII   08.11.2022 (actualizată)   Map*  
99110.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Sireţel - Sărături. Situl se află pe partea stângă a pârâului Sireţel, pe panta nord-vestică a Dealului Lanul Harbuzăriei, după confluenţa cu pârâul Sărăturilor, la cca 2 km SE de biserica satului.   locuire   aşezare   Iaşi   Sireţel, com. Sireţel   Aşezare, Aşezare deschisă   Latène, Epoca medievală / sec. III - II a. Chr., sec. VIII - IX   08.11.2022 (actualizată)   Map*  
99110.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic din epoca medievală de la Sireţel - Bulgărie. Situl se află pe partea dreaptă a pârâului Sireţel, la 50 m vest de iazul Stuhărie.   locuire   aşezare   Iaşi   Sireţel, com. Sireţel   Aşezare, Aşezare rurală, Necropolă plană   Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec. IV p. Chr., sec. XIV - XV, XVI - XVII   07.11.2022 (actualizată)   Map*  
99129.01 Situl arheologic de la Berezlogi - Vatra Satului. Situl se află în vatra satului, în prelungirea sud-estică a platorului Dealului Porcului, spre Porcăria şi izvoarele pârâului Valea Sipotul Hatman.   locuire   aşezare   Iaşi   Berezlogi, com. Sireţel   aşezare deschisă   Epoca romană / sec. II-IV p. Chr.   07.11.2022 (creată)   Map*  
179132.150
Picture count: 8
Situl arheologic de la Bucureşti Centrul Istoric - Hanul Greci. Cercetarea arheologică în acest sit a cuprins jumătatea sudică a străzii Lipscani - partea dreaptă a străzii, respectiv numerele cu soţ.   locuire   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Casă, Han, Necropolă, Stradă, Biserică   Epoca medievală, Epoca modernă / Sec. XVI, încep. sec al XVIII-lea - 1863, sf. sec. XVI - sec. XVII, Epoca modernă, 1564-1565   07.11.2022 (actualizată)   Map*  
179132.162
 History Monuments List of 2010
Picture count: 3
Situl arheologic de la Bucureşti Centrul Istoric - Biserica cu hramul Sf. Dumitru. Biserica este situată pe terasa superioară a cursului inferior al râului Dâmboviţa, pe malul stâng, între străzile Sf. Dumitru (nord), Franceză (sud), Pictor Nicolae Tonitza (est) şi Poştei (vest).   structură de cult   edificiu religios   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Biserică, Aşezare, Necropolă   Epoca medievală / sec. XVII, Sec. XVI-XVII, Sec. XVI-XVIII   07.11.2022 (actualizată)   Map*  
179132.216
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bucureşti Centrul Istoric - Strada Lipscani nr. 30   locuire   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Casă, Aşezare   Epoca modernă, Epoca medievală / Sec. XIX, Sec. XIX - XX, Sec. XVI   07.11.2022 (actualizată)   Map*  
179132.147
Picture count: 3
Situl arheologic de la Bucureşti Centrul Istoric - Strada Lipscani nr. 32-34   locuire   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Casă, Conductă, Aşezare, Fântână   Epoca modernă, Epoca medievală / sec. XIX, sec. XVII-XVIII, Sec. XVI   07.11.2022 (actualizată)   Map*  
179132.174
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bucureşti Centrul Istoric - Biserica şi Hanul Zlătari. Biserica cu hramul Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Mucenici Ciprian şi Iustina - Zlătari se află pe calea Victoriei, între strada Lipscani la nord şi Stavropoleos la sud.   structură de cult   edificiu religios   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Necropolă, Biserică, Casă egumenească, Han   Epoca modernă, Epoca medievală / Sec. XVI - XIX, Sec. XVIII, Sec. XVI   07.11.2022 (actualizată)   Map*  
1026.05
 History Monuments List of 2010
25 Picture count: 25
Situl arheologic de la Alba Iulia - Lumea Nouă. Situl se află în zona de nord-est a oraşului Alba Iulia, ocupând a doua terasă a Mureşului. Limita vestică este poziţionată în apropierea şoselei Alba Iulia-Zlatna (DN 74), străjuită de dealuri împădurite, spre nord, aşezarea extinzându-se spre localitatea suburbană Miceşti; extremitatea estică este considerată buza terasei spre Ampoi, deasupra complexului studenţesc, iar marginea de sud este delimitată de albia secată a unui vechi curs de apă, zona fiind aplatizată actualmente datorită lucrărilor agricole intensive. Centrul staţiunii pare să fie în preajma fermei Arhiepiscopiei romano-catolice (fostul restaurant de vară), cu ramificaţii pe cele două fragmente de terasă dinspre Ampoi şi Mureş.   locuire; descoperire funerară   aşezare; necropolă   Alba   Alba Iulia, com. Municipiul Alba Iulia   Aşezare, necropola   Eneolitic, Neolitic, Epoca fierului, Epoca migraţiilor, Epoca romană   07.11.2022 (actualizată)   Map*  
160181.14 Descoperirea monetară de la Chilia Veche - Gârla Tatanir I. Locul descoperirii se află la vest de localitate.   descoperire izolată   Descoperire monetară   Tulcea   Chilia Veche, com. Chilia Veche   Descoperire monetară   Epoca medievală / sec. XII   07.11.2022 (verificată)   Map  
160163.10 Tumulul de la Traian - T6. Tumulul se află la sud-vest de localitatea Traian, pe partea dreaptă a drumului Peceaneaga-Traian.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Traian, com. Cerna   Tumul   Neprecizată   07.11.2022 (creată)   Map*  
160163.09 Tumulul de la Traian - T5. Tumulul se află la sud-vest de localitatea Traian, pe partea dreaptă a drumului Peceaneaga-Traian.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Traian, com. Cerna   Tumul   Neprecizată   07.11.2022 (creată)   Map*  
160163.05 Tumulul de la Traian - T1. Tumulul se află la sud-vest de localitatea Traian, pe partea stângă a drumului Peceaneaga-Traian   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Traian, com. Cerna   Tumul   Neprecizată   07.11.2022 (creată)   Map*  
160163.04 Tumulul de la Traian - Movilă. Movila este situată la vest de „Movila Breazului”, la cca. 500 m de cealaltă parte a şoselei.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Traian, com. Cerna   Tumul   Neprecizată   07.11.2022 (creată)   Map*  
180082.01 Situl arheologic de la Comasca Sud. Situl este amplasat la 600 m sud de satul Comasca, la 1,4 km sud faţă de biserica din sat, la 1 km nord-est de punctul Malu Roşu, ocupând un grind, care la începutul secolului XX era înconjurat de ape.   locuire   aşezare   Giurgiu   Comasca, com. Oinacu   aşezare   Neolitic, Epoca medievală, Epoca migraţiilor, Epoca bronzului / secolele IX-X, secolul al IV-lea p. Chr.   07.11.2022 (creată)   Map*  
128150.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 1
Castrul şi aşezarea romană Acidava de la Enoşeşti. Situl se află în zona Culei, pe terasa dreaptă a pârâului Oltişor, la sud de calea ferată, la sud-est de localitatea Enoşeni, nord de localitatea Piatra şi la vest de localităţile Criva de Sus şi Criva de Jos.   locuire   aşezare militară   Olt   Enoşeşti, com. Oraş Piatra-Olt   Aşezare civilă, Castru   Epoca romană / secolele al II-lea-al III-lea, secolele al II-lea-al III-lea p. Chr.   07.11.2022 (actualizată)   Map*  
1026.03
 History Monuments List of 2010
13 Picture count: 13
Necropola romană de la Alba Iulia - Podei. Necropola se află la sud de cetate, deasupra cimitirului ortodox, pe Dealul Furcilor.   descoperire funerară   necropolă   Alba   Alba Iulia, com. Municipiul Alba Iulia   Necropolă   Epoca romană / secolele II -IV   07.11.2022 (actualizată)   Map  
179542.09
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca bronzului de la Popeşti Leordeni - Abator. Aşezarea din epoca bronzului se află pe malul sudic al fostei bălţi Leordeni (acum groapă de gunoi), la vest de Abator.   locuire   aşezare   Ilfov   Popeşti Leordeni, com. Oraş Popeşti Leordeni   Aşezare   Epoca bronzului   07.11.2022 (creată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1192  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
Scroll