Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158092.08
Nume   Situl arheologic de la Sânmartinu Sârbesc - Cimitir Grădişte (Szerbszentmárton (mag,), Српски Семартон (sârbă))
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Peciu Nou
Localitate   Sânmartinu Sârbesc
Punct   Cimitir Grădişte
Reper   Situl se află la 1 km SV de biserica ortodoxă din Sânmartinu Sârbesc; la 3,4 km N de biserica ortodoxă din Ivanda; la 40 m SE de DC 203 Sânmartinu Sârbesc – Iohanefield şi : la 446 m SE de versantul stâng al Canalului Ţeba.
Reper hidrografic - nume   Ţeba
Reper hidrografic - tip   Canal
Forma de relief   Câmpie
Utilizare teren   Cimitir
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Descriere   Obiectivul se află din punct de vedere geografic în Câmpia Timişului, subunitate a Câmpiei de Vest. Morfologic, obiectivul speculează o zonă mai înaltă cu aproximativ 2 m, bine evidenţiată faţă de terenul din jur, aceasta fiind înconjurată de foste meandre de divagare ale Râului Timiş şi ale Begăi, astăzi fosile datorită lucrărilor de hidroamelioraţii habsburgice şi comuniste.
Observații   Cercetările arheologice de teren s-au desfăşurate în cimitirul de la SE de punctul „Grădişte”.
Descoperitor   Liviu Măruia, Dorel Micle, Andrei Stavilă, Lavinia Bolcu, Lucian Vidra
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   precară / 07.03.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 5 / 07.03.2016
Data ultimei modificări a fişei   21.12.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Preistorie        
Aşezare  Epoca medievală        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

* MICLE Dorel
* MĂRUIA Liviu
* STAVILĂ Andrei
* BOLCU Lavinia
* VIDRA Lucian
U Timişoara * *

Bibliografie
1. Micle, Dorel; Măruia, Liviu; Bolcu, Lavinia; Stavilă, Andrei; Vidra, Lucian [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, 2021 [Localizare geografică]
 
 
Scroll