Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158092.07
Nume   Situl arheologic de la Sânmartinu Sârbesc - Grădişte SE (Szerbszentmárton (mag,), Српски Семартон (sârbă))
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Peciu Nou
Localitate   Sânmartinu Sârbesc
Punct   Grădişte SE
Reper   Situl arheologic se află la 1,18 km SV de biserica ortodoxă din Sânmartinu Sârbesc; la 200 m V de cimitirul localităţii; la 3,5 km N de biserica ortodoxă din Ivanda şi la 330 m SE de versantul stâng al Canalului Ţeba.
Reper hidrografic - nume   Ţeba
Reper hidrografic - tip   Canal
Forma de relief   Câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   Aşezare
Descriere   Obiectivul se află din punct de vedere geografic în Câmpia Timişului, subunitate a Câmpiei de Vest. Morfologic, situl ocupă un grind ce se înalţă faţă de terenul din jur cu aproximativ 1 m, fiind înconjurat de vechi meandre de divagare ale Râului Timiş şi ale Begăi, actualmente fosile datorită lucrărilor de hidroamelioraţii habsburgice şi comuniste.
Descoperitor   Liviu Măruia, Dorel Micle, Andrei Stavilă, Lavinia Bolcu, Lucian Vidra
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 07.03.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 07.03.2016
Data ultimei modificări a fişei   21.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Preistorie    

Neolitic (?)

 
Aşezare  Epoca romană        
Aşezare  Epoca medievală timpurie        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

* MICLE Dorel
* MĂRUIA Liviu
* STAVILĂ Andrei
* BOLCU Lavinia
* VIDRA Lucian
U Timişoara * *

Bibliografie
1. Micle, Dorel; Măruia, Liviu; Stavilă, Andrei; Vidra, Lucian; Bolcu, Lavinia [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, 2021 [Localizare geografică]
 
 
Scroll