Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   155537.04
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TM-I-s-B-06083
Nume   Aşezarea din epoca bronzului de la Sânnicolau Mare - Viile Promotor/ Via lui Fullajtár/ Obiectiv 3
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Oraş Sânnicolau Mare
Localitate   Sânnicolau Mare
Punct   Viile Promotor (Via lui Fullajtár/ Obiectiv 3)
Reper   Situl se află la 950 m S-SE de biserica catolică din Sânnicolau Mare, la 680 m S de stadionul oraşului, la 1,1 km V de DN 6 Sânnicolau Mare - Lovrin şi la 615 m SE de versantul stâng al Pârâului Aranca.
Reper hidrografic - nume   Aranca
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   teren arabil şi zonă afectată de deşeuri industriale
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Descriere   Din punct de vedere geografic, situl face parte din Câmpia Arancăi, subunitate a Câmpiei Mureşului Inferior, subunitate a Câmpiei de Vest. Topografic, situl este amplasat pe o terasă mai înaltă, poziţionată între un braţ fosil al Arancăi şi cursul activ al acestui pârâu. Aşezarea speculeză morfologia mai înaltă a terenului, pe laturile dinspre V, N şi
E aflându-se o ruptură de pantă care-i conferea o poziţie favorabilă
Observații   Starea de conservare a sitului este afectată grav de lucrările de îmbunătăţiri funciare şi hidroameliorative, cât şi de lucrările agricole anuale. Situl este, de asemenea, poluat cu reziduri de la fostele sere care au existat cândva aici.
Suprafața sitului   16,5 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 02.04.2021; Agricultură intensivă: 3 / 02.04.2021
Data ultimei modificări a fişei   21.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare deschisă  Epoca bronzului (mileniul II a.Chr.)      
Aşezare deschisă  secolele II-IV p.Chr.        
Aşezare  Neolitic        
Aşezare  La Tène        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2007

* ABAGIU Alice
* BOLDIȘOR Ștefan
* VIDRA Lucian
* CÎNTAR Adrian
* MĂRUIA Liviu
* MICLE Dorel
Universitatea de Vest-Timișoara * *

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.2222, poz.45 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
4. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
5. Gumă, Marian, Epoca bronzului în Banat. Orizonturi cronologice şi manifestări culturale, Timișoara, 1997, 29-30 [Publicaţie]
6. Medeleţ, Florin, O descoperire de factură avară de la Sânnicolau Mare (jud. Timiş), Analele Banatului. Serie Nouă. Muzeul Banatului. Timișoara, 6, Timișoara, 1998, 311 [Publicaţie]
7. Gogâltan, Florin, Bronzul timpuriu şi mijlociu în Banatul românesc şi pe cursul inferior al Mureşului, Timișoara, 1999, 107-108 [Publicaţie]
8. Floca, Cristian; Micle, Dorel; Hegyi, Alexandru, Sânnicolau Mare, întâlnirea dintre arheologie și dezvoltarea urbanistică, Patrimonium Banaticum, VIII, 2018, 157 [Publicaţie]
 
 
Scroll