Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   160859.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-B-05910
Nume   Tumul de la Satu Nou - Dealul Denistepe/ MB 54
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Mihai Bravu
Localitate   Satu Nou
Punct   Dealul Denistepe/ MB 54
Reper   Tumulul se află la cca. 450 m N de localitatea Satu Nou şi la cca. 200 m N de situl MB 53.
Utilizare teren   agricultură
Categorie   descoperire funerară
Tip   tumul
Observații   Situl face parte, probabil, dintr-un grup de şapte movile funerare menţionate în LMI, în prezent putând fi observate şase dintre acestea.
Data descoperirii   2015
Stare de conservare   precară / 11.04.2019
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 4 / 11.04.2019
Data ultimei modificări a fişei   22.04.2019
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Tumul  necunoscută neprecizată      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2015

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea IACOB Mihaela
PARASCHIV Dorel

Bibliografie
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, III, 2004, 2278, poziția 372, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/lista-monumentelor-istorice-2004.pdf [ordin MC]
2. Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, 17, poziția A 0206, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-tulcea-1991.pdf [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Iacob, Mihaela; Paraschiv, Dorel; Panait, Valentin; Titov, Iuliana; Chiselev, Alexandru; Papa, Elena; Petrescu, Mihai; Cuzic, Viorel; Dinu, Cristina, Studiu istoric, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, 2015, 36 [studiu istoric]
 
 
Scroll