Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   62510.03
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CT-I-m-A-02743.04
Nume   Situl arheologic de la Satu Nou - Vadu Vacilor
Județ   Constanţa
Unitate administrativă   Oltina
Localitate   Satu Nou
Punct   Vadu Vacilor
Reper   Situl se află pe malul drept al Dunării, respectiv pe malul de nord al lacului Oltina, pe un platou triunghiular - prelungire a Dealului Nichita - pe versantul vestic al văii care dă şi numele local al obiectivului. Este situat la numai circa 800 m spre vest, în amonte de dava getică de la "Valea lui Voicu" şi la circa 2-2,5 km în aval de aşezarea getică şi romană Sucidava de la Izvoarele (punctul "La Tablă-Kale Gherghi").
Reper hidrografic - nume   Oltina; Dunărea
Reper hidrografic - tip   lac; fluviu
Forma de relief   platou
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare fortificată
Descriere   Platoul pe care se află aşezarea, orientat SV-NE, are o lungime de circa 500-600 m şi o lăţime maximă, la capătul de sud-vest, de circa 150-180 m. În urma cercetărilor de suprafaţă efectuate în mod repetat s-a observat că locuirea getică ocupă aproximativ 2/3 din platou, anume vârful "triunghiului" (sectorul dinspre N-NE). Zona locuirii antice este delimitată în teren şi de sistemul de fortificaţie, deoarece materialul arheologic se împuţinează considerabil la V-SV de val.
Observații   O mare parte a aşezării a fost distrusă de
alunecările de teren şi de surpările repetate ale malurilor, mai ales spre Dunăre şi spre vârful platoului, ca şi pe latura sa de E-NE, spre viroagă. Terenul a suferit modificări şi în contextul terasărilor şi împăduririlor din anii 1980-1981.
Stare de conservare   grav afectat / 24.07.2020
Riscuri naturale   Alunecări de teren: 4 / 24.07.2020
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 24.07.2020; Agricultură intensivă: 4 / 24.07.2020
Data ultimei modificări a fişei   24.07.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare fortificată  La Tène (sfârşitul sec. III a.Chr. - începutul sec. I a.Chr.) getică  

Din sistemul defensiv al aşezării s-a observat prin anii 1983-1990, la suprafaţa terenului, valul de apărare consolidat cu pietre, afectat în mare măsură de lucrările agricole repetate şi de terasările pentru împădurire amintite. Înălţimea valului, care bara transversal platoul, aproximativ pe direcţia NV-SE, nu depăşea - în zonele în care se mai păstra -0,60-0,70 m. Aveolarea lină a terenului în apropierea valului (spre exterior) sugera existenţa posibilă a şanţului, astăzi complet colmatat. Datorită lucrărilor mecanice repetate de întreţinere a pădurii şi creşterii vegetaţiei, în multe sectoare sub forma unor hăţişuri greu de străbătut, în ultimii ani valul amintit nu a mai putut fi identificat în teren. Săpăturile arheologice au făcut posibile identificarea şi cercetarea (uneori doar parţială) a câtorva complexe arheologice: un bordei, un cuptor şi 13 gropi. Resturi de vetre (inclusiv ornamentate) au mai apărut în timpul săpăturii, dovedind faptul că locuirea era mai complexă, realitate sugerată şi de bogăţia relativă a materialului arheologic.


 
Aşezare  Hallstatt Babadag  

Au fost identificate materiale ceramice hallstattiene de tip Babadag.


 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2005

* CONOVICI Niculae
* GANCIU PETCU Anca
* IRIMIA Mihai
2. cercetare sistematică 2003

* CONOVICI Nicolae
* GANCIU PETCU Anca
* IRIMIA Mihai
3. periegheză 1978-1984

* MUNTEANU Ion
* OPREA Vasile

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. II, București, 2004, p. 967-968, poz. 405, 409 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Irimia, Mihai, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3494 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Conovici, Nicolae, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2341 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Matei, Cristian, Consideraţii privind raportul dintre Classis Flavia Moesica şi fortificaţiile limesului roman de la Dunărea de Jos (sec. I-VI), Pontica, XXIV, Constanţa, 1991, 148 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Irimia, Mihai; Conovici, Niculae; Ganciu, Anca, Sondajul arheologic de la Satu Nou - „ Vadu Vacilor" (corn. Oltina, jud. Constanţa), Ex Ponto, Constanța, 2011 [Publicaţie]
7. Munteanu, Ion; Oprea, Vasile, 2012 [Fişă de sit]
 
Fotografii sit

Scroll