Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   12411.16
Nume   Situl arheologic de la Şiştarovăţ - Valea Bosniac-3
Județ   Arad
Unitate administrativă   Şiştarovăţ
Localitate   Şiştarovăţ
Punct   Valea Bosniac-3
Reper   obiectivul arheologic se află la 2,53 km VSV de biserica ortodoxă din Şiştarovăţ; la 1,4 km V de DJ 572 Şiştarovăţ - Cuveşdia; la 6,93 km S de biserica ortodoxă din Băile Lipova şi la 70 m V de versantul stâng al Pârâului Valea Bosniac.
Reper hidrografic - nume   Valea Bosniac
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   pădure
Categorie   Punct de observaţie
Tip   punct de observaţie
Descriere   potenţialul obiectiv este amplasat pe un bot de promontoriu proeminent, care domină cu cca. 25 m diferenţă de nivel talvegul Pârâului Valea Bosniacului şi cu cca. 20 de m aşezarea medievală de la Şiştarovăţ 13. Pe laturile de E, N şi S, promontoriul este mărginit de pante abrupte, singura cale de acces mai lesnicioasă fiind dată de culmea de legătură cu masivul deluros de pe latura de V. Chiar dacă actualmente suprafaţa terenului este împădurită, vizibilitatea asupra întregului curs al Văii Bosniacului este una excepţională.
Observații   punct de observaţie (?). Obiectivul în discuţie ocupă un punct strategic important, amplasat pe promontoriul de la obârşia Pârâului Valea Bosniacului. Cercetările arheologice de teren au constatat existenţa unor posibile amenajări antropice, vizând terasarea platoului superior al promontoriului. Doar demararea unor investigaţii prin săpătură în viitor vor fi în măsură să precizeze dacă în această locaţie a existat un punct de observaţie sub forma unui eventual turn din lemn.
Descoperitor   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă, Alexandru Berzovan
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 27.04.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 27.04.2016
Data ultimei modificări a fişei   27.04.2016
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca medievală (sec. XIV-XVI)    

în urma cercetărilor arheologice de teren nu s-a descoperit material arheologic care să poată asigura chiar şi o datare generală a obiectivului. Dacă cercetările viitoare vor confirma că în acest punct se găseşte un punct de observaţie, probabil că acesta poate fi pus în relaţie cu aşezările medieval dezvoltate (sec. XIV-XVI).

arealul posibilului obiectiv este actualmente acoperit de pădure, astfel încât la suprafaţa terenului nu au putut fi regăsite artefacte arheologice. Sondajul de verificare a texturii solului (40 x 30 cm şi 50 cm adâncime) a arătat existenţa unui sol brun-cenuşiu, cu importante urme de lemn carbonizat şi chirpic, dar nu şi fragmente ceramice.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

* MĂRUIA Liviu
* BORLEA Oana
* BOLCU Lavinia
* BERZOVAN Alexandru
* VEDRILĂ Ioan
U Timişoara * *

Bibliografie
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll