Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   12411.20
Nume   Situl arheologic de la Şiştarovăţ - Valea Seliştioara-2
Județ   Arad
Unitate administrativă   Şiştarovăţ
Localitate   Şiştarovăţ
Punct   Valea Seliştioara-2
Reper   obiectivul arheologic se află la 1 km V de biserica ortodoxă din Şiştarovăţ; la 770 m NV de DJ 572 Şiştarovăţ - Cuveşdia; la 6,57 km SSE de biserica ortodoxă din Băile Lipova şi la 70 m E de versantul drept al Pârâului Valea Seliştioarei.
Reper hidrografic - nume   Valea Seliştioara
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   obiectivul ocupă o terasă foarte bine profilată în versantul drept al Pârâului Valea Seliştioara, dezvoltată pe latura de SV a Dealului Orniţa (246 m altitudine). Întreaga zonă de obârşie a Pârâului Valea Seliştioara se prezintă sub forma unui larg amfiteatru, brăzdat de mai multe văi cu izvoare şi largi terase dezvoltate între acestea, ferită de vânturi şi cu întinse suprafeţe însorite. Un alt element important este dat de izolarea faţă de restul văilor din jur, cercetările sistematice de teren arătând că Valea Seliştioara a fost intens locuită în Evul Mediu de comunităţi rurale. Doar cercetările arheologice de teren nu pot preciza dacă cele trei obiective mai sus menţionate reprezintă o unică aşezare, sau putem vorbi de faze distincte de evoluţie a comunităţii, prin fenomene de roire a vetrei de sat.
Descoperitor   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 27.04.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 27.04.2016
Data ultimei modificări a fişei   27.04.2016
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca medievală (sec. XV-XVI)    

cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unor sporadice materiale arheologice, scoase la lumină de muşuroaiele de cârtiţă, dar extrem de mărunte şi fragmentare. Pigmentaţia solului este brun-cenuşie, cu o importantă cantitate de arsură şi de chirpic.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

* MĂRUIA Liviu
* BORLEA Oana
* BOLCU Lavinia
* VEDRILĂ Ioan
U Timişoara * *

Bibliografie
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll