Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   12411.28
Nume   Situl arheologic de la Şiştarovăţ - Valea Zubanului NE
Județ   Arad
Unitate administrativă   Şiştarovăţ
Localitate   Şiştarovăţ
Punct   Valea Zubanului NE
Reper   obiectivul arheologic se află la 3,61 km NNE de biserica ortodoxă din Şiştarovăţ; la 1,96 km E de DJ 572 Lipova Şiştarovăţ; la 4,07 km SE de biserica ortodoxă din Băile Lipova şi la 160 m E de versantul drept al Pârâului Valea Zubanului.
Reper hidrografic - nume   Valea Zubanului
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   agricultură şi tufe de spini
Categorie   locuire
Tip   Aşezare
Descriere   obiectivul ocupă botul de promontoriu, format la confluenţa Pârâului Valea Zubanului cu versantul stâng al Pârâului Valea Drăuţ, prezentând o poziţie strategică deosebită, cu largă vizibilitate asupra cursurilor celor două văi sus menţionate. Domină, de asemenea, cu o altitudine relativă de cca. 20 m talvegul Văii Drăuţ şi prezintă o sensibilă înclinare a terenului de la E spre V. Intervenţia antropică a generată o nivelare, sub formă de terasă, a botului de promontoriu.
Descoperitor   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă.
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 04.05.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 04.05.2016
Data ultimei modificări a fişei   04.05.2016
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca fierului Hallstatt ?  

cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unui relativ bogat material arheologic, scos la suprafaţă de râmăturile mistreţilor şi de muşuroaiele de cârtiţă. Sondajul de control al texturii solului (40x40x50 cm) a făcut dovada unui bogat strat de cultură arheologică, având în compoziţie numeroase fragmente ceramice şi de chirpic. Pigmentaţia solului este brun-cenuşie.

fragmentele ceramice, chiar dacă numeroase, sunt în majoritatea lor atipice şi de dimensiuni mici, astfel încât o atribuire cronologică doar pe baza lor este dificilă.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

* MĂRUIA Liviu
* BORLEA Oana
* BOLCU Lavinia
* VEDRILĂ Ioan
U Timişoara * *

Bibliografie
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll