Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   12411.23
Nume   Varniţa de la Şiştovăţ - Valea Radoviţ
Județ   Arad
Unitate administrativă   Şiştarovăţ
Localitate   Şiştarovăţ
Punct   Valea Radoviţ
Reper   obiectivul arheologic se află la 1,89 km NNV de biserica ortodoxă din Şiştarovăţ; la 120 m E de DJ 572 Şiştarovăţ – Lipova; la 4,9 km SSE de biserica ortodoxă din Băile Lipova şi la 120 m SE de versantul stâng al Pârâului Valea Radoviţ.
Reper hidrografic - nume   Valea Radoviţ
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   Păşune
Categorie   componente construcţie
Tip   Varniţă
Descriere   obiectivul este amplasat pe latura de N (cea dinspre Valea Radoviţului) a unui promontoriu proeminent, generat de confluenţa văii sus-amintite cu Pârâul Valea Şiştarovăţului. Este amplasat pe o coastă, cu o accentuată înclinare a pantei şi a fost scos la lumină de o nivelare a terenului, efectuată cu buldozerul, în toamna anului 2009. Pe o suprafaţă de câţiva zeci de m2 sunt vizibile substructurile unor construcţii incendiate, cât şi o cantitate importantă de var, asociată cu ceramică medieval târzie. După spusele localnicilor, în acest areal ar fi fost până acum cca. 100 de ani locul unor cuptoare de ars varul. Afirmaţia pare foarte plauzibilă, în condiţiile în care în teren au fost regăsite urme importante de var, iar în preajmă se află şi izvoare permanente, atât de coastă, cât şi în talvegul Văii Radoviţului. Calcarul pentru producerea de var provenea, probabil, din aflorimentele ieşite la zi în hotarul localităţii Varniţa.
Descoperitor   Liviu Măruia, Oana Borlea, Lavinia Bolcu, Ioan Vedrilă
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 03.05.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 03.05.2016
Data ultimei modificări a fişei   20.04.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Varniţă  Epoca medievală târzie        
Varniţă  Epoca modernă (sec. XIX)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest din Timişoara MĂRUIA Liviu
BORLEA Oana
BOLCU Lavinia
VEDRILĂ Ioan

Bibliografie
1. Măruia; Liviu, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll