Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   95970.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   IS-II-m-B-04248
Nume   Biserica "Sfântul Ilie" din Soloneţ
Județ   Iaşi
Unitate administrativă   Bivolari
Localitate   Soloneţ
Reper   Biserica este situată în marginea de nord-vest a satului, pe panta lină a Dealului Călmăneasa (în fapt, Hătmăneasa), pe malul stâng al pârâului Iuncani/Soloneţ, afluent al râului Prut.
Reper hidrografic - nume   Iuncani/Soloneţ
Reper hidrografic - tip   pârâu
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Observații   Zona de protecţie a monumentului istoric se instituie pe limita exterioară parcelelor agricole din vecinătatea curţii bisericii, anume la 75 m nord, 50 m est, 80 m sud şi 40 m vest de monument, însumând o suprafaţă de cca 1,7 ha.
Data ultimei modificări a fişei   20.12.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca modernă (1820)    

Conform pisaniei bisericii, aceasta a fost ridicată de „cămenariul Tănasie Gosan împreună cu soţia dumisale Rucsandra, cu toată cheltuiala şi osârdia dumilor sale, spre veşnica pomenire la 1820”. Biserica este realizată în stil neoclasic, din cărămidă. Are plan dreptunghiular, de tipul navă, cu pronaos, naos şi altar, şi cu acoperiş în două ape. Ulterior, pe peretele de vest a fost adosat un pridvor. La interior, pereţii navei prezintă două perechi de stâlpi încastraţi în zidărie; la partea superioară, stâlpii sunt uniţi prin arcade semicirculare.

 

Bibliografie
1. Bobulescu, C., Banul Tănasă Gosan. 1769…-1831 iunie 17, București, 1928 [Publicaţie]
2. Huțișor, D. Vasile, Comuna Bivolari, vatră de trăire românească, PIM, Iași, 2019, 87-91 [Publicaţie]
3. Cotiugă, Vasile; Ichim, Aurica, Fișă analitică de evidență a monumentelor istorice, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com. Bivolari, jud. Iași, 2021 [fișă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll