Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   95970.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   IS-II-m-B-04248
Name   Biserica "Sfântul Ilie" din Soloneţ
County   Iaşi
Commune   Bivolari
City/Town/Village   Soloneţ
Landmark   Biserica este situată în marginea de nord-vest a satului, pe panta lină a Dealului Călmăneasa (în fapt, Hătmăneasa), pe malul stâng al pârâului Iuncani/Soloneţ, afluent al râului Prut.
Hydrographic landmark - name   Iuncani/Soloneţ
Hydrographic landmark - type   pârâu
Site Class   structură de cult/religioasă
Site Type   biserică
Notes   Zona de protecţie a monumentului istoric se instituie pe limita exterioară parcelelor agricole din vecinătatea curţii bisericii, anume la 75 m nord, 50 m est, 80 m sud şi 40 m vest de monument, însumând o suprafaţă de cca 1,7 ha.
Last record update   20.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă (1820)    

Conform pisaniei bisericii, aceasta a fost ridicată de „cămenariul Tănasie Gosan împreună cu soţia dumisale Rucsandra, cu toată cheltuiala şi osârdia dumilor sale, spre veşnica pomenire la 1820”. Biserica este realizată în stil neoclasic, din cărămidă. Are plan dreptunghiular, de tipul navă, cu pronaos, naos şi altar, şi cu acoperiş în două ape. Ulterior, pe peretele de vest a fost adosat un pridvor. La interior, pereţii navei prezintă două perechi de stâlpi încastraţi în zidărie; la partea superioară, stâlpii sunt uniţi prin arcade semicirculare.

 

Bibliography
1. Bobulescu, C., Banul Tănasă Gosan. 1769…-1831 iunie 17, București, 1928 [Publicaţie]
2. Huțișor, D. Vasile, Comuna Bivolari, vatră de trăire românească, PIM, Iași, 2019, 87-91 [Publicaţie]
3. Cotiugă, Vasile; Ichim, Aurica, Fișă analitică de evidență a monumentelor istorice, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com. Bivolari, jud. Iași, 2021 [fișă de sit] (site record source)
 
 
Scroll