Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   42904.05
Nume   Situl arheologic de la Spiru Haret - Movila Cornu Malului
Județ   Brăila
Unitate administrativă   Berteştii De Jos
Localitate   Spiru Haret
Punct   Movila Cornu Malului
Reper   Situl se află în partea de nord-est a localităţii, pe terasa râului Călmăţui.
Reper hidrografic - nume   Călmăţui
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare şi necropolă
Observații   Situl a fost distrus în proporţie de 60% de lucrările de îmbunătăţiri funciare când s-a tăiat vechea terasă şi s-a săpat canalul de irigaţii.
Suprafața sitului   cca. 7.5 ha
Stare de conservare   grav afectat / 23.10.2020
Riscuri antropice   Afectare parţială: 5 / 23.10.2020
Data ultimei modificări a fişei   23.10.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Eneolitic Gumelniţa / A2      
Necropolă  La Tène (IV-III a. Chr.) geto-dacică      
 
Cercetare
 
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare de salvare

Cu ocazia realizării staţiei de pompare care deserveşte canalul de irigaţii.

     

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Drăgan, Valeriu Eugen; Petrescu, Ioana Maria; Stanciu, Bogdan Constantin, Studiu istoric de fundamentare pentru identificarea obiectivelor cu valoare istorică si delimitarea zonelor de protecție în vederea elaborării planului urbanistic general al comunei Bereștii de Jos, județul Brăila, 2015, 21 [PUG] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll