Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   49634.10
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BZ-II-a-A-02483
Nume   Ansamblul bisericii cu hramul "Sf. Dumitru" şi "Sf. Împăraţi" de la Stâlpu - Buzău
Județ   Buzău
Unitate administrativă   Stâlpu
Localitate   Stâlpu
Adresa   774, Comuna Stâlpu
Reper   Biserica se află la 123m de Primaria Stâlpu.
Reper hidrografic - nume   Buzău
Reper hidrografic - tip   râu
Categorie   structură de cult/religioasă
Tip   biserică
Data ultimei modificări a fişei   21.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală dezvoltată (sec.XVII) neprecizată  

Biserica a fost ctitorită prima oară în 1650, cu două şiruri de firide, despărţite printr-un ciubuc împletit. Ctitorii sunt reprezentaţi în picturi, aceştia fiind grupaţi în categorii. Chipurile femeilor în partea dreaptă, reprezentându-le pe Maria, Ilinca, cu optisprezece copii, sub chipul sfântului Eufrosin. În stânga se află jupânul Dima. Conform unui grafit datat „26 Februar 7241” (1733), lăcaşul ar fi fost ridicat în acest an. În secolul al XIX-lea, Ghica Căciula Mare, zis şi Stâlpeanu, a refăcut biserica. Ansamblul actual este alcătuit dintr-un zid de incintă (construit din casete de cărămizi şi bolovani de râu), o turlă-clopotniţă pe latura de V şi biserica, aflată în partea central-nordică.
Istoriografia de până acum considera ansamblul ca fiind o ctitorie mai puţin cunoscută a spătarului Mihai Cantacuzino, realizată în anul 1689. Atribuirea s-a făcut pe baza tabloului votiv (ce-l înfăţişează pe spătar şi o parte a familiei sale), iar datarea pe baza unui document din 18 martie 1689, reprezentând o ofertă a lui Alexea Rusu catre pârcalabul Vâlcu Leicoiu, de a realiza o biserică din lemn în satul Stâlpu, la cererea spătarului Mihai Cantacuzino. Prin urmare, s-a considerat că Vâlcu Leicoiu era un boier din casa spatarului şi că acesta din urmă a renunţat la construirea unei biserici de lemn, în favoarea celei actuale. Pe baza unui alt document din 1710, s-a considerat că la Stâlpu, odată cu biserica ar fi fost ridicată şi o reşedinţă boierească (casă sau conac), pe care spătarul a folosit-o cu intermitenţă.În cursul sec. XIX biserica şi-a pierdut pridvorul şi turla-clopotniţă de pe nartex, iar peste portretul ctitorului a fost pictat chipul unui boier Damian. O clădire cu parter, aflată în colţul de S-E al incintei, a fost demolată înainte de primul razboi mondial, iar între anii 1936-1938 a fost realizată o restaurare, în urma căreia a fost reabilitată pictura iniţială, a fost construit un nou pridvor şi o turlă pe naos. Tot atunci, a fost construit turnul-clopotniţă actual.

A fost determinată stratigrafic existenţa a două niveluri de locuire, anterioare bisericii cantacuzine.

BZ-II-m-A-02483.01 
Turn clopotniţă  Epoca medievală dezvoltată (sec.XVII) neprecizată     BZ-II-m-A-02483.02 
Zid de incintă  Epoca medievală dezvoltată (sec.XVII) neprecizată     BZ-II-m-A-02483.03 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare de salvare 2001

* BIOTEZ Aurel Ion
* LUPU Emil
SC Abral Artproduct SRL * *
AXEL IMPECO SRL * *

Bibliografie
1. Lupu, Emil, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 297, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1507 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 717, poz. 794-797 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Iorga, N., Biserica de la Stâlpu - Buzău XXVI; nr. în TOM: 1-4, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXVI, 1-4, Datina Românească, Vălenii de Munte, 1933, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=100885-biserica-de-la-stalpu-buzau--buletinul-comisiunii-monumentelor-istorice--1-4-xxvi-1933 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll