Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   124420.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   NT-II-m-B-10703
Nume   Ansamblul sitului medieval al bisericii cu hramul "Sf. Gheorghe" de la Ştefan cel Mare
Județ   Neamţ
Unitate administrativă   Ştefan Cel Mare
Localitate   Ştefan Cel Mare
Adresa   Cartier Şerbeşti
Punct   Biserica cu hramul "Sf. Gheorghe" de la Ştefan cel Mare
Reper   Biserica se află pe un platou care domină partea estică a fostului sat Şerbeşti.
Reper hidrografic - nume   Bahna
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   locuire
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Descriere   Biserica face parte dintr-o serie de ctitorii domneşti de ţară sau de mici aşezări monastice. A fost ctitorită de Vasile Lupu.
Observații   Cercetarea monumentului a relevat că fundaţia şi elevaţia bisericii sunt două etape distinte de construcţie. Conform tipologiei planimetrice a fundaţiei şi coroborând cu pisania se consideră că prima etapă de construcţie nu s-ar fi limitat doar la o fundaţie ci ar fi existat o primă biserică (pe fundaţia actuală) construită chiar de Vasile Lupu şi soţia sa Todosca.
Stare de conservare   bună / 01.01.1995
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 10.01.2022
Regim de proprietate   privat
Proprietar   BOR
Data ultimei modificări a fişei   10.01.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală (1637)    

Ctitoria lui Vasile Lupu din anul 1637 are absidele laterale în grosimea zidurilor şi un turn clopotniţă pe latura de sud, adăpostind intrarea. În sec. al XIX-lea , bisericii i se adaugă patru turle false din lemn, care prin restaurare au fost desfiinţate. Sunt păstrate în învelitoare aramită cu bulb de ceapă.

Se mai păstrează doar ruinele. Pe latura de sud a bisericii se găsesc două vechi morminte, remarcabile prin valoarea artistică a monumentelor funerare ce le însoţesc. Unul dintre acestea aparţine prinţului Alexandru Cantacuzino, decedat la Karlsbad în 1859 şi reînhumat la Şerbeşti în 1869.

 
Biserică  Epoca medievală dezvoltată (1661-1680)    

Caracteristicile sunt: planul pseudotrilobat (absidale laterale circolare înscrise în rezalit) cu pronaosul despărţit de naos cu zid plin; turnul-clopotniţă suprapus peste un pridvor deschis pe 3 laturi; acoperirea spaţiilor cu semicalote sferice; ancadramente de uşi din piatră, de inspiraţie gotică; ancadramente de ferestre din piatră; decoraţie exterioară simplificată.

Biserica actuală construită în deceniile 6-7 ale sec. XVII, devine biserică de curte şi este strâns legată funcţional de conacul cantacuzin din apropiere.

 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2057, poziția 440, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-NT.pdf [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Ignat, Sanda, Biserica Sf. Gheorghe - Serbeşti, com. Ştefan cel Mare, jud. Neamţ, RMI, 1-2/1995, LXIV, Bucureşti, 1996, 96-98 [Publicaţie]
 
 
Scroll