Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   129120.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   OT-I-s-B-08535
Name   Situl arheologic de la Stoicăneşti - Coandă
County   Olt
Commune   Stoicăneşti
City/Town/Village   Stoicăneşti
Place   Coandă
Landmark   Situl arheologic se află pe valea Călmăţuiului, la confluenţa cu valea Dragnei, la 2 km N de sat, la sud-vest de Valea Dracului, la est de Dealul Belicarului (Saivane) şi la sud de Heleşteul lui Cristidi, la cca 1 km est-nord-est de DJ653.
Hydrographic landmark - name   Călmăţui
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   câmpie
Land utility   agricultură
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare; necropolă
Description   Valea Coanda se află la cca. 2 km nord de vatra localităţii Stoicăneşti. Ea are o
lungime de cca. 1 km. În partea de nord ea se închide printr-un deal relativ înalt, în punctul Coanda La Parapet. În partea de nord-est ea se continua cu Valea Dracului. În partea de vest este Dealul Belicarului (Saivane) care este delimitat la sud de Călmăţuiul Mare. La sud de Călmăţuiul Mare se afla o terasă înaltă, care coboară lent pe la est de pârâu, până către Valea Dracului.
S-au descoperit vestigii datând din eneoliticul dezvoltat, epoca bronzului, Hallstatt, La Tene, perioada romană, epoca migraţiilor, evul mediu timpuriu şi evul mediu dezvoltat. În partea de sud situl a fost afectat de lucrările de amenajare a unui canal de irigaţii între râurile Olt şi Vedea, realizate în anii 80.
Notes   Delimitarea perimetrului sitului arheologic este cea reglementată în PUG Stoicăneşti 2013.
Discoverer   Constantin Preda
Date of discovery   1980
Site Surface   52,882 ha
State of preservation   medie / 25.11.2022
Human risk   Afectare parţială: 4 / 21.01.2021; Agricultură intensivă: 3 / 21.01.2021
Ownership   privată
Last record update   25.11.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Eneolitic dezvoltat Sălcuţa     OT-I-m-B-08535.03 
Aşezare  La Tène (sec. II - I a. Chr.) geto-dacică     OT-I-m-B-08535.02 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. IV - VIII) Ipoteşti - Cândeşti   OT-I-m-B-08535.01 
aşezare  Epoca bronzului Tei    
aşezare  Hallstatt        
aşezare  La Tène (sec. IV-III a.Chr.) getică  

Pe Dealul Belicarului şi în Valea Coandă au fost descoperite fragmente ceramice din sec IV - III a. Chr.

 
aşezare  Epoca romană (secolele II-III) romană  

La est de Călmăţuiul Mare, pe terasa joasă, pe Dealul Belicarului şi la sud de Călmăţiul Mare au fost descoperite fragmete de vase ceramice de epocă romană.

 
aşezare  Epoca medievală timpurie (VIII-X) Dridu  

În Valea Coandă, la confluenţa cu Valea Dracului, a fost efectuat identificat un bordei aparţinând culturii Dridu, care avea în interior şi un cuptor de bucătărie.

 
aşezare  Epoca medievală dezvoltată (sec. XVI-XVIII) românească  

Pe Dealul Belicarului, în cursul lucrărilor de construire a canului de irigaţii dintre Olt şi Argeş, au fost descoperite două bordeie şi mai multe gropi de provizii. În interiorul lor au fost găsite boabe de mei şi fragmente de vase ceramice din pastă fină de culoare cărămizie.

 
Necropolă  antichitate (secolele II-III p. Chr) Chilia - Militari  

Două morminte au fost descoperite întâmplător cu ocazia realizării lucrărilor de amenajare a canalului de irigaţii Olt-Vedea din anii 80. Mormintele au fost descoperite pe terasa care coboară de la nord la sud, la est de pârâul Călmăţuiul Mare.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. diagnoză 2013

Cercetarea de teren s-a realizat în baza autorizației de diagnostic arheologic nr 10/2013. Înregistrarea punctelor cu vestigii arheologice și monumentelor istorice s-a făcut cu aparate GPS.

* VIERU Gheorghe
Universitatea Spiru Haret NEGRU Mircea
STANCIU Constantin Bogdan
Ministerul Culturii - Direcţia Monumentelor Istorice DRAGAN Valeriu Eugen
Muzeul Romanaţiului - Caracal MIHAI George
2. cercetare preventivă 1980

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti PREDA Constanța

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 1865, poz. 105-108 [Ordin MCC] (site record source)
3. Negru, Mircea et alii, Studiu istoric și arheologic pentru Planul Urbanistic General, comuna Stoicești, jud. Olt., Planul Urbanistic General al comunei Stoicănești, județul Olt, Caracal, 2013, 8-10 [Studiu] (site record source)
4. Pătroi, Nicolae Cătălin, Neo-eneoliticul în Oltenia. Repertoriu de așezări și descoperiri, Sitech, Craiova, 2013, 118, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=5483-neo-eneoliticul-in-oltenia-repertoriu-de-asezari-si-descoperiri--2013 [Publicaţie]
5. Pătroi, Nicolae Cătălin, Neo-eneoliticul în Oltenia. Hărțile arheologice, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 86 [Publicaţie]
6. Pătroi, Nicolae Cătălin, Cultura Sălcuța în Oltenia, Sitech, Craiova, 2015, 471 [Publicaţie]
7. Pătroi, Nicolae Cătălin, O completare la catalogul de așezări și descoperiri aparținând culturii eneolitice Sălcuța, Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie – Istorie, XXV, Muzeul Olteniei, Craiova, 2018, 55-56, 91-92, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=71685-o-completare-la-catalogul-de-asezari-si-descoperiri-apartinand-culturii-eneolitice-salcuta--oltenia-studii-si-comunicari-muzeul-olteniei--xxv-2018 [Publicaţie]
8. Ștefan, Eduard Cristian, Așezări sălcuțene din stânga Oltului Inferior, Studii privind preistoria sud-estului Europei. Volum dedicat memoriei lui Mihai Șimon, Istros, Brăila, 2014, 171, 186, 3/1-2, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=4822-studii-privind-preistoria-sud-estului-europei-studies-in-the-prehistory-of-southern-europe-institutul-de-cercetari-eco-muzeale-gavrila-simion-tulcea--2014 [Publicaţie]
9. Butoi, Mihai, Descoperiri arheologice din județul Olt, Slatina, 1999, 29 [Publicaţie]
10. Vieru, Gheorghe, Oltul, Unele așezări Tei la Stoicănești-Olt, Slatina, 2004, 23-26 [Publicaţie]
 
 
Scroll