Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   129120.03
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   OT-I-s-B-08536
Nume   Situl arheologic de la Stoicăneşti - Valea Dracului
Județ   Olt
Unitate administrativă   Stoicăneşti
Localitate   Stoicăneşti
Punct   Valea Dracului
Reper   Situl se află în extravilanul localităţii Stoicăneşti, la cca 2,3 km nord de ieşirea din sat, în punctul Valea Dracului, la nord de Dealul Coandei, la est de Valea Călmăţui şi la vest de Valea Coandei şi la cca 1,6 km est de DJ653.
Reper hidrografic - nume   Călmăţuiul Mare
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl de la Valea Dracului se află la nord-est de situl Stoicăneşti-Coandă. Au fost descoperite fragmente ceramice din epoca bronzului, cultura Tei, Hallstatt, secolele II-IV, VI-VII şi IX-X p. Chr.
Suprafața sitului   15.377 ha
Regim de proprietate   privată
Data ultimei modificări a fişei   25.11.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  La Tène (sec. II a. Chr. - sec. I p. Chr.) geto-dacică      
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. VI - VII) Ipoteşti - Cândeşti      
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei      
Aşezare  Epoca romană (II-IV p.Chr.)        
Aşezare  Hallstatt        
aşezare  Epoca medievală timpurie (secolele IX-X) Dridu      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. diagnoză 2013

Cercetările de suprafață s-au desfășurat în baza autorizației de diagnostic arheologic nr. 10/2013 eliberată de Direcția Generală de Patrimoniu Cultural Național din cadrul Ministerului Culturii. Au fost descoperite fragmente de vase ceramice din epoca bronzului atribuite culturii Tei, respectiv din secolele II-IV p. Chr, dar în colecția Școlii Generale din Stoicănești există materiale arheologice datate și în prima epocă a fierului, secolele VI-VI și VIII-X p. Chr.

* VIERU Gheorghe
Universitatea "Spiru Haret" - București NEGRU Mircea
STANCIU Constantin Bogdan
Ministerul Culturii - Direcţia Monumentelor Istorice DRAGAN Valeriu Eugen
Muzeul Romanaţiului - Caracal MIHAI George

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 1865, poz. 109-111 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Negru, Mircea et alii, Studiu istoric şi arheologic pentru Planul Urbanistic General, Comuna Stoicăneşti, judeţul Olt, Planul Urbanistic General al comunei Stoicănești, județul Olt, Caracal, 2013, 14-15 [Studiu] (sursa fişei de sit)
4. Lista Monumentelor Istorice 2015 - județul Olt, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr, 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2076, poz 109-111, http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/LMI-OT.pdf [Ordin MCC]
5. Butoi, Mihai, Muzeul Oltului, Descoperiri arheologice din județul Olt, Slatina, 1999, 25, https://biblioteca-digitala.ro/reviste/muzeul-oltului/dl.asp?filename=muzeul-oltului-3-2013-muzeul-judetean-olt.pdf [Publicaţie]
6. Vieru, Gheorghe, Oltul, Unele așezări Tei la Stoicănești-Olt, 4, VII, Slatina, 2004, 23-26 [Publicaţie]
 
 
Scroll