Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   129120.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   OT-I-s-B-08536
Name   Situl arheologic de la Stoicăneşti - Valea Dracului
County   Olt
Commune   Stoicăneşti
City/Town/Village   Stoicăneşti
Place   Valea Dracului
Landmark   Situl se află în extravilanul localităţii Stoicăneşti, la cca 2,3 km nord de ieşirea din sat, în punctul Valea Dracului, la nord de Dealul Coandei, la est de Valea Călmăţui şi la vest de Valea Coandei şi la cca 1,6 km est de DJ653.
Hydrographic landmark - name   Călmăţuiul Mare
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl de la Valea Dracului se află la nord-est de situl Stoicăneşti-Coandă. Au fost descoperite fragmente ceramice din epoca bronzului, cultura Tei, Hallstatt, secolele II-IV, VI-VII şi IX-X p. Chr.
Site Surface   15.377 ha
Ownership   privată
Last record update   25.11.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  La Tène (sec. II a. Chr. - sec. I p. Chr.) geto-dacică      
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. VI - VII) Ipoteşti - Cândeşti      
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei      
Aşezare  Epoca romană (II-IV p.Chr.)        
Aşezare  Hallstatt        
aşezare  Epoca medievală timpurie (secolele IX-X) Dridu      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. diagnoză 2013

Cercetările de suprafață s-au desfășurat în baza autorizației de diagnostic arheologic nr. 10/2013 eliberată de Direcția Generală de Patrimoniu Cultural Național din cadrul Ministerului Culturii. Au fost descoperite fragmente de vase ceramice din epoca bronzului atribuite culturii Tei, respectiv din secolele II-IV p. Chr, dar în colecția Școlii Generale din Stoicănești există materiale arheologice datate și în prima epocă a fierului, secolele VI-VI și VIII-X p. Chr.

* VIERU Gheorghe
Universitatea "Spiru Haret" - București NEGRU Mircea
STANCIU Constantin Bogdan
Ministerul Culturii - Direcţia Monumentelor Istorice DRAGAN Valeriu Eugen
Muzeul Romanaţiului - Caracal MIHAI George

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 1865, poz. 109-111 [Ordin MCC] (site record source)
3. Negru, Mircea et alii, Studiu istoric şi arheologic pentru Planul Urbanistic General, Comuna Stoicăneşti, judeţul Olt, Planul Urbanistic General al comunei Stoicănești, județul Olt, Caracal, 2013, 14-15 [Studiu] (site record source)
4. Lista Monumentelor Istorice 2015 - județul Olt, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr, 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2076, poz 109-111, http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/LMI-OT.pdf [Ordin MCC]
5. Butoi, Mihai, Muzeul Oltului, Descoperiri arheologice din județul Olt, Slatina, 1999, 25, https://biblioteca-digitala.ro/reviste/muzeul-oltului/dl.asp?filename=muzeul-oltului-3-2013-muzeul-judetean-olt.pdf [Publicaţie]
6. Vieru, Gheorghe, Oltul, Unele așezări Tei la Stoicănești-Olt, 4, VII, Slatina, 2004, 23-26 [Publicaţie]
 
 
Scroll