Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   76308.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   GL-I-s-A-02992
Nume   Situl arheologic de la Stoicani - Cetăţuia
Județ   Galaţi
Unitate administrativă   Folteşti
Localitate   Stoicani
Punct   Cetăţuia
Reper   la marginea de E a satului, 100 m V de halta CFR Stoicani
Reper hidrografic - nume   Prut
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   luncă
Categorie   locuire
Tip   locuire
Stare de conservare   precară / 05.01.2015
Riscuri naturale   Inundaţii: 4 / 05.01.2015
Data ultimei modificări a fişei   05.01.2015
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic Gumelniţa  

 
GL-I-m-A-02992.02 
Necropolă  Epoca bronzului timpuriu Usatovo  

 
GL-I-m-A-02992.01 
Aşezare    Hallstatt  

 
 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1209, poz. 75-77 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Petrescu Dîmboviţa, M., Cetăţuia de la Stoicani, Materiale și cercetări arheologice, 1953, 13-155 [publicație]
 
 
Scroll