Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   76308.03
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   GL-I-m-A-02975.12
Nume   Valul din epoca migraţiilor de la Stoicani
Județ   Galaţi
Unitate administrativă   Folteşti
Localitate   Stoicani
Reper   Valul a fost delimitat de la Vest, la Est pe o porţiune de 3 km între Dealul Drumului de la Chiştele separat de Dealul Călugăra de Valea Şerpoaicei, acesta traversând partea de Nord a perimetrelor parcurilor eoliene EDF WIND FARM şi PEF WIND pe o porţiune de 600 m.
Reper hidrografic - nume   Chineja
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   luncă
Categorie   fortificaţie
Tip   val
Descriere   Pe teren acest amplu sistem defensiv poate fi reperat numai ca o pată de culoare deschisă în arătură, cu lăţimea cuprinsă între 48m şi 18 m. Identificarea
acestuia s-a făcut prin corelarea informaţiilor oferite de ortofotoplanul zonei studiate, cu punctele culese pe teren cu GPS-ul acolo unde a fost posibil. Cert este faptul că între localităţile Stoicani şi Fântânele datorită lucrărilor agricole şi a fenomenului de eroziune naturală Valul lui Athanaric este complet aplatizat. Interesantă este informaţia obţinută pe ortofotoplan între coodonatele stereo 70: 1=734735.3160/471060.109; 2=734909.2688/471143.8980, la Vest de perimetrele parcurilor eoliene EDF WIND FARM şi PEF WIND, unde pe o porţiune de 200 m a fost indentificat şi sanţul adiacent valului , poziţionat la Sud.
Data ultimei modificări a fişei   16.10.2019
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Val  Epoca migraţiilor (sec. II - IV) neprecizată  

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare de diagnostic 2012 * JUGĂNARU Gabriel
* ADAMESCU Adrian
* PARNIC Valentin
Muzeul de Istorie Paul Păltănea * *

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1209, poz. 73 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Jugănaru G., Parnic V., Adamescu A., 2012 [Raport de diagnostic arheologic] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll