Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   167561.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VL-I-s-A-09580
Nume   Situl arheologic de la Stolniceni - Buridava Romană
Județ   Vâlcea
Unitate administrativă   Municipiul Râmnicu Vâlcea
Localitate   Stolniceni
Punct   Buridava Romană
Reper   Situl se află la circa 7 Km sud de Râmnicu Vâlcea, vis-a-vis de Combinatul Chimic Govora, pe partea stângă a străzii Buridava, la cca. de 400 est de DN 64, Vâlcea-Drăgăşani, pe malul drept al Oltului, la cca. 100 m de acesta.
Reper hidrografic - nume   Olt
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   deal
Categorie   locuire
Tip   locuire
Descriere   În acest sit au fost făcute săpături sistematice între anii 1956-1958, 1962-1965 şi 1967 de către D. Tudor şi între 1971-1992 de către Gh. Bichir. Au fost identificate două grupuri de terme şi şase niveluri de locuire (cinci romane, iar al şaselea datat după retragerea romanilor din Dacia. Primele construcţii datează din vremea lui împăratului Traian şi la realizarea lor participă trupe aduse din Moesia Inferior, cum sunt legiunile I Italica, V Macedonica, XI Claudia şi din unităţile auxiliare cohors II Flavia Bessorum, cohors IX Batavorum, pedites singularis. Perioada de maximă înflorire a centrului de la Buridava aparţine niv. I-IV (Traian-Filip Arabul). Nivelul V corespunde intervalului Filip Arabul - Aurelian. Ultimul nivel de locuire, VI, se datează la sfârşitul sec. III (post 275) şi primele decenii ale sec. IV şi aparţine unei comunităţi formată din daco-romanii rămaşi pe loc şi dacii liberi pătrunşi aici după retragerea stăpânirii romane din Dacia.
Observații   Situl este suprapus în întregime de fostul sat Stolniceni, în prezent cartier al municipiului Râmnicu Vâlcea.
Stare de conservare   grav afectat / 27.03.2007
Riscuri naturale   Ploi acide: 3 / 27.03.2007
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 27.05.2007
Regim de proprietate   public
Proprietar   Consiliul Judeţean Vâlcea
Data ultimei modificări a fişei   16.04.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare fortificată  Epoca romană (sec. III - IV) neprecizată  

 
VL-I-m-A-09580.02 
Terme  Epoca daco-romană (sec. II - III) neprecizată  

 
VL-I-m-A-09580.03 
Aşezare  Epoca romană (III-IV) daco-romană  

 
VL-I-m-A-09580.01 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2309, poz. 182-185 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Rizea, Ligia, Monumentele istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie, Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2007, 23 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
4. Iosifaru, Mariana, 2007 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)