Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   167561.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VL-I-s-A-09580
Nume   Situl arheologic de la Stolniceni - Buridava Romană
Județ   Vâlcea
Unitate administrativă   Municipiul Râmnicu Vâlcea
Localitate   Stolniceni
Punct   Buridava Romană
Reper   Situl se află la circa 7 Km sud de Râmnicu Vâlcea, vis-a-vis de Combinatul Chimic Govora, pe partea stângă a străzii Buridava, la cca. de 400 est de DN 64, Vâlcea-Drăgăşani, pe malul drept al Oltului, la cca. 100 m de acesta.
Reper hidrografic - nume   Olt
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   depresiune
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă; aşezare militară
Descriere   În acest sit au fost făcute săpături sistematice între anii 1956-1958, 1962-1965 şi 1967 de către D. Tudor şi între 1971-1992 de către Gh. Bichir. Au fost identificate două grupuri de terme şi şase niveluri de locuire (cinci romane, iar al şaselea datat după retragerea romanilor din Dacia. Primele construcţii datează din vremea lui împăratului Traian şi la realizarea lor participă trupe aduse din Moesia Inferior, cum sunt legiunile I Italica, V Macedonica, XI Claudia şi din unităţile auxiliare cohors II Flavia Bessorum, cohors IX Batavorum, pedites singularis. Perioada de maximă înflorire a centrului de la Buridava aparţine niv. I-IV (Traian-Filip Arabul). Nivelul V corespunde intervalului Filip Arabul - Aurelian. Ultimul nivel de locuire, VI, se datează la sfârşitul sec. III (post 275) şi primele decenii ale sec. IV şi aparţine unei comunităţi formată din daco-romanii rămaşi pe loc şi dacii liberi pătrunşi aici după retragerea stăpânirii romane din Dacia.
Observații   Situl este suprapus în întregime de fostul sat Stolniceni, în prezent cartier al municipiului Râmnicu Vâlcea.
Stare de conservare   grav afectat / 27.03.2007
Riscuri naturale   Ploi acide: 3 / 27.03.2007
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 27.05.2007
Regim de proprietate   public
Proprietar   Consiliul Judeţean Vâlcea
Data ultimei modificări a fişei   17.10.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Castru  Epoca romană (sec. III - IV) neprecizată  

Existenţa unui castru de mici dimensiuni, 60x60 de m (burgus), a fost presupusă de Dumitru Tudor în punctul Conacul Boroneasa. Punctul este situat la sud de fostul sat Stolnicei, în prezent cartier al municipiului Râmnicul Vâlcea, pe o terasă înaltă, pe malul drept al râului.
Pe baza fotografiilor aeriene, Ioana Bogdan-Cătăniciu a identificat amprenta unui posibil amphitheatrum castrense. Oricum dimensiunile reduse ale fortificaţiei presupuse ar fi fost neobişnuite pentru o prezenţă militară masivă, mai ales în epoca traianică.

VL-I-m-A-09580.02 
Terme  Epoca daco-romană (sec. II - III) neprecizată  

Au fost descoperite şi cercetate de Gheorghe Bichir, fiind una din cele mai mari şi bine păstrate clădiri din Dacia Inferior. Aceasta cuprindea numeroase camere cu elemente specifice îmbăierii, care au aparţinut fie unei băi foarte mari, fie unei clădiri impresionante (praetorium consularis vel procuratoris?) care avea integrată şi o baie.

VL-I-m-A-09580.03 
Aşezare civilă  Epoca romană timpurie (secolele II-III p. Chr) daco-romană     VL-I-m-A-09580.01 
aşezare  Epoca migraţiilor (secolele III-IV) post-romană      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1971-1992

Institutul de Arheologie București BICHIR Gheorghe
2. cercetare sistematică 1967

* TUDOR Dumitru
3. cercetare sistematică 1962-1965

* TUDOR Dumitru
4. cercetare sistematică 1956-1958

* TUDOR Dumitru
*** * *

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2309, poz. 182-185 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Rizea, Ligia, Monumentele istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie, Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2007, 23 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
4. Iosifaru, Mariana, 2007 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
5. Țentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian; Călina, Vlad, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare (1), Cercetări Arheologice, 1, 28, Muzeul Național de Istorie a României, București, 2021, 61-66, 17/1-8, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=106489-frontiera-romana-din-dacia-inferior-o-trecere-in-revista-si-o-actualizare-1--cercetari-arheologice--xxviii-2021 [Publicaţie]
6. Tudor, Dumitru, Oltenia romană, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1968, 311, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=2132-oltenia-romana-editia-a-iii-a-revizuita-si-adaugita [Publicaţie]
7. Tudor, Dumitru, Oltenia romană, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1978, 214-217; 270, [Publicaţie]
8. Bichir, Gheorghe; Bardașu, Petre, Așezarea de la Stolniceni, Buridava, jud. Vâlcea, Materiale și Cercetări Arheologice, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1983, 336-343, https://www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1983_num_15_1_1824 [Publicaţie]
9. Bichir, Gheorghe, Centrul militar de la Buridava, Thraco Dacica, 1-2, 6, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1983, 93-104, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=9680-thraco-dacica--1-2-vi-1985 [Publicaţie]
10. Gudea, Nicolae, Der untermoesische Donaulimes und die Verteidigung der moesischen Nord- und Westküste des Schwarzen Meeres: Limes et litus Moesiae Inferioris (86-275 n. Chr.), Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 2, 52, Mainz, 495 [Publicaţie]
11. Marcu, Felix, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Mega, Cluj- Napoca, 2009, 242-243, 72 [Publicaţie]
 
 
Scroll