Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   159124.04
Name   Aşezarea de epocă medievală de la Susani - Sălişte - Sit Nr. 2 Autostrada Lugoj-Deva, Lot 1, km. 21+050-21+250)
County   Timiş
Commune   Traian Vuia
City/Town/Village   Susani
Place   Sălişte - Sit Nr. 2 Autostrada Lugoj-Deva, Lot 1, km. 21+050-21+250)
Landmark   Situl se află la cca 1100 m NV de Halta CFR Susani, 2435 m SV de biserica ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului" din Leucuşeşti; 3430 m SE de biserica romano-catolică "Sf. Vendelin" din Bethausen şi la cca 1100 m sud de malul stâng al râului Bega.
Hydrographic landmark - name   Bega
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   Câmpie
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   Aşezare
Date of discovery   2011
Site Surface   cca. 3 ha
State of preservation   bună / 02.06.2016
Ownership   Publică, Privată
Last record update   22.09.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca medievală (sec. VIII-IX)    

Cercetările arheologice preventive de la situl Susani-Sălişte (Situl nr. 2 de la km 21+050-21+250 autostrada Lugoj-Deva) au acoperit o suprafaţă totală de cca. 7000 mp, fiind descoperite un număr de 115 complexe arheologice. Din punct de vedere al funcţionalităţii, complexele arheologice au fost: locuinţe (14); gropi menajere (13); gropi de extragere a lutului (14); gropi de stâlp (9); şanţuri drenaj (4); fântână (1), intruziuni moderne.
Cercetările arheologice preventive de pe Situl nr. 2 (km 21+050-21+250) consemnează pe baza materialului ceramic şi a pieselor de inventar special descoperite, existenţa în extravilanul localităţii Susani, punct Sălişte, a unei întinse aşezări aparţinând secolelor VIII-IX p. Chr. Cercetarea arheologică a surprins doar marginea sudică a aşezării medievale, centrul acesteia situându-se la cca. 50-100 m nord, mai aproape de râul Bega.


 
 
Research
   
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2012      
2. periegheză 2011      

Bibliography
1. Draşovean F., Szentmiklosi A., Bozu O., Raport de diagnostic arheologic Autostrada Lugoj-Deva, Lot 1, km 0+000-27+400 (com. Belinţ, Coşteiu, Balinţ, Bethausen, Traian Vuia, jud. Timiş), 2, Timișoara, 2011 [Raport de diagnostic arheologic] (site record source)
2. Bozu Ovidiu, Daniela Tănase, Raport de cercetare arheologică preventivă Autostrada Lugoj-Deva, Lot 1, SIT NR. 2, km 21+050-21+250 (Sat Susani, com. Traian Vuia, jud. Timiş), Lugoj, 2012 [Raport de cercetare arheologică preventivă]
3. Bunoiu, Victor; Rogozea, Octavian, 2015 [Fişă de sit]
 
 
Scroll