Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 21151
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 1058  Number of records per page:
Previous pages 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 Next pages
RAN Code Name Site Class (ascending) Site Type County (ascending) City/Town/Village/Commune (ascending) Chronology Last update (descending) Display map
144205.02
 History Monuments List of 2010
Cetatea medievală de la Biertan - Cetate. Cetatea se ridică deasupra comunei. Se situează la aproximativ 400 m E de comuna Biertan.   locuire civilă   cetate   Sibiu   Biertan, com. Biertan   Epoca medievală / sec. XIII d.Hr.   20.08.2012 (actualizată)   Display map  
145248.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Bogatu Român. Aşezarea se află la extremitatea intravilanului.   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Bogatu Român, com. Păuca   Latène   20.08.2012 (actualizată)   Display map  
145694.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Buia. Aşezarea a fost descoperită la marginea intravilanului.   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Buia, com. Şeica Mare   Latène   21.08.2012 (actualizată)   Display map  
143496.01
 History Monuments List of 2010
Cetatea medievală de la Cristian   locuire civilă   cetate   Sibiu   Cristian, com. Cristian   Epoca medievală / sec. XIV - XV   28.01.2009 (verificată)   Display map  
144740.01 Situl arheologic de la Laslea   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Laslea, com. Laslea   Epoca migraţiilor, Epoca romană   28.01.2009 (actualizată)   Display map  
145685.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca romană de la Boarta - Ochiuri. Aşezarea a fost identificată pe drumul ce duce de la Boarta la Buia, la ieşirea din sat, spre dreapta, peste Valea Albei, la locul numit Ochiuri de sub Dealul lui Americanu.   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Boarta, com. Şeica Mare   Epoca romană / sec. II - III d.Hr.   20.08.2012 (actualizată)   Display map  
144072.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea neolitică de la Bradu - Poiana cu şopruri. Aşezarea a fost identificată pe versantul Coşolţului, între Dealul Bradului şi Dealul Dracului.   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Bradu, com. Oraş Avrig   Neolitic   05.01.2015 (actualizată)   Display map  
145426.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Caşolţ - Poiana în Pisc. Situl se află la cca 500 m depărtare de necropola hallstattiană, între valea Cristianului şi pârâul Higiroşii, într-o depresiune înconjurată din toate părţile de înălţimi împădurite.   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Caşolţ, com. Roşia   Neolitic, Epoca bronzului, Eneolitic   06.01.2015 (actualizată)   Display map  
143824.01 Descoperiri neolitice la Ernea   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Ernea, com. Oraş Dumbrăveni   Neolitic   28.01.2009 (verificată)   Display map  
144768.01
Picture count: 1
Conacul Apafy şi aşezarea medievală de la Mălâncrav   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Mălâncrav, com. Laslea   Epoca medievală / sec.XIV-XVII, sec.XVIII-XIXI   21.01.2009 (actualizată)   Display map  
144161.01 Aşezarea neolitică de la Bazna   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Bazna, com. Bazna   Eneolitic   28.01.2009 (actualizată)   Display map  
145248.02 Situl arheologic de la Bogatu Român - La Doguri. Situl se află la SV de sat, pe dealul Presăcii, din apropierea Pădurii Bărcului.   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Bogatu Român, com. Păuca   Neolitic, Eneolitic   20.08.2012 (actualizată)   Display map  
144358.01 Situl arheologic de la Brateiu - La E de sat. Situl se află pe terasa Târnavei la E de sat, spre Aţel, între km 2-3 de DC Bratei - Aţel.   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Brateiu, com. Brateiu   Epoca migraţiilor, Epoca medievală, Eneolitic, Latène, Epoca romană / sec. IV - VI d.Hr., sec. VI - VIII d.Hr., sec. XII - XIII d.Hr.   20.08.2012 (actualizată)   Display map  
143496.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea romană de la Cristian. Aşezarea se află extravilan, la E de sat, pe malul Cibinului   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Cristian, com. Cristian   Epoca romană / sec. II - III   08.11.2012 (actualizată)   Display map  
145186.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea romană de la Hosman - Luminiş. Aşezarea a fost descoperită intravilan, la 283 m E de gară.   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Hosman, com. Nocrich   Epoca romană / sec. II - III   07.01.2013 (actualizată)   Display map  
145685.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Boarta - Cetăţuia. Situl se află spre S de sat, pe dealul Cetate (Cetăţuie).   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Boarta, com. Şeica Mare   Neolitic, Hallstatt   20.08.2012 (actualizată)   Display map  
144072.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca bronzului de la Bradu. Aşezarea se află în intravilan, pe o veche terasă a Oltului.   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Bradu, com. Oraş Avrig   Hallstatt   20.08.2012 (actualizată)   Display map  
143780.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Copşa Mică - Cetatea. Situl se află în hotarul oraşului Copşa Mică, la circa 1 km NV de vatra fostului sat Târnăvioara (fost Proştea Mică), în prezent înglobat oraşului, pe malul din dreapta al Târnavei Mari, pe o culme deluroasă.   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Copşa Mică, com. Oraş Copşa Mică   Latène, Epoca romană / sec. I a. Chr. - I p. Chr.   23.01.2013 (actualizată)   Display map  
145783.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Hamba. Situl arheologic se află la 2 km SE de sat.   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Hamba, com. Şura Mare   Latène, Epoca romană / sec. II - III   07.01.2013 (actualizată)   Display map  
144848.01 Aşezarea romană şi postromană de la Mândra. Aşezarea se află pe malul primului lac piscicol, în amonte de sat.   locuire civilă   aşezare rurală   Sibiu   Mândra, com. Loamneş   Epoca romană   08.01.2013 (actualizată)   Display map  
  / 1058  Number of records per page:
Previous pages 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code