Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23064
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1154  Number of records per page:
Previous pages 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 Next pages

RAN Code Name Site Class (ascending) Site Type County (ascending) City/Town/Village/Commune (ascending) Site components Chronology Last update (descending) Map
114630.02 Aşezarea de epoca bronzului de la Boiu - Sub Arini   locuire civilă   aşezare   Mureş   Boiu, com. Albeşti   Aşezare   Epoca bronzului   18.07.2012 (actualizată)   Map  
116304.02 Situl arheologic de la Budiu Mic - Sălaşul tătarilor. În aproprierea punctului se află "Movila tătărească".   locuire civilă   aşezare   Mureş   Budiu Mic, com. Crăciuneşti   Cetate, Aşezare   Epoca medievală, Preistorie / sec. XIV-XV   20.07.2012 (actualizată)   Map  
116670.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca romană de la Căluşeri - Fântâna Sf. Petru. Aşezarea se află în vatra satului.   locuire civilă   aşezare   Mureş   Căluşeri, com. Ernei   Aşezare rurală   Epoca romană   25.07.2012 (actualizată)   Map*  
116625.03
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Câmpu Cetăţii - Cetate. Aşezarea se află pe un mamelon către N, la confluenţa Nirajului Mare cu Nirajul Mic.   locuire civilă   aşezare   Mureş   Câmpu Cetăţii, com. Eremitu   Aşezare   Latène / sec. I a.Chr. - I d.Chr.   18.11.2020 (actualizată)   Map*  
115968.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ceuaşu de Câmpie - Dealul Mare. Situl se află la marginea satului.   locuire civilă   aşezare   Mureş   Ceuaşu De Câmpie, com. Ceuaşu De Câmpie   Locuire, neprecizat, Aşezare   Epoca bizantină, Epoca romană, Latène   20.07.2012 (actualizată)   Map*  
115904.02 Aşezarea romană de la Brâncoveneşti - Sălaş. Aşezarea se află în pădure la N de castru, pe un loc mai înalt, numit "Grădina engleză".   locuire civilă   aşezare   Mureş   Brâncoveneşti, com. Brâncoveneşti   Aşezare   Epoca romană   20.07.2012 (actualizată)   Map  
116304.03 Aşezarea de la Budiu Mic - Cetatea lui Lucaci. Punct situat între Budiu Mic şi Cocoşi, în vârful căruia s-au presupus urme de cetate, neconfirmate.   locuire civilă   aşezare   Mureş   Budiu Mic, com. Crăciuneşti   Aşezare   Necunoscută   20.07.2012 (actualizată)   Map  
116670.02 Aşezarea feudală de la Căluşeri - Sălişte. Aşezarea se află în Valea lui Bogdan.   locuire civilă   aşezare   Mureş   Căluşeri, com. Ernei   Aşezare   Epoca medievală   25.07.2012 (actualizată)   Map  
115263.01
16 Picture count: 16
Situl arheologic de la Cecălaca - La Tău. Situl se află în partea de nord a satului, la vest de DJ 107G, la 14 km de Luduş.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Mureş   Cecălaca, com. Aţintiş   Mormânt, Aşezare civilă, Aşezare   Epoca migraţiilor, Epoca romană, Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. I - III, sec. XIII -XVIII   05.05.2021 (actualizată)   Map  
115664.01 Situl arheologic de la Chendu   locuire civilă   aşezare   Mureş   Chendu, com. Bălăuşeri   Aşezare   Neolitic, Epoca bronzului, Latène   18.07.2012 (actualizată)   Map  
114630.03 Aşezarea rurală de la Boiu - Faţa Mică   locuire civilă   aşezare rurală   Mureş   Boiu, com. Albeşti   Aşezare   Epoca romană   18.07.2012 (verificată)   Map  
115860.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Breaza - Cariera de pietriş. Situl se află între drumul care duce la şoseaua spre Bistriţa şi drumul de câmp ce coteşte la stânga spre satul Sântu, numit "Vechea carieră de pietriş", în apropiere de "Moară".   locuire civilă   aşezare   Mureş   Breaza, com. Breaza   Locuire, Aşezare   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului, Latène   20.07.2012 (actualizată)   Map*  
116616.02
18 Picture count: 18
Aşezarea neolitică de la Călugăreni   locuire civilă   aşezare   Mureş   Călugăreni, com. Eremitu   Aşezare   Neolitic   19.12.2008 (verificată)   Map  
116625.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Câmpu Cetăţii - Aruncătoarea. Aşezarea se află la marginea intravilanului.   locuire civilă   aşezare   Mureş   Câmpu Cetăţii, com. Eremitu   Aşezare   Latène / sec. I a.Chr. - I d.Chr.   18.11.2020 (actualizată)   Map  
115968.02 Aşezarea dacică de la Ceuaşu de Câmpie - Dâmbul Rotund. Aşezarea este situată la N de localitate, lângă Fântâna lui Tămaş.   locuire civilă   aşezare   Mureş   Ceuaşu De Câmpie, com. Ceuaşu De Câmpie   Aşezare   Latène   20.07.2012 (actualizată)   Map  
115860.02 Aşezarea eneolitică de la Breaza - Ogorul lui Santa Mihaly   locuire civilă   aşezare   Mureş   Breaza, com. Breaza   Aşezare   Eneolitic   20.07.2012 (actualizată)   Map  
116304.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Budiu Mic - Teleac. Aşezarea este situată la marginea satului, la V de drumul spre Târgu Mureş.   locuire civilă   aşezare   Mureş   Budiu Mic, com. Crăciuneşti   necropola, tezaur, Aşezare   Latène / sec. IV a.Chr.   20.07.2012 (actualizată)   Map  
118236.01 Aşezarea aparţinând epocii Latene de la Căpâlna de Sus   locuire civilă   aşezare   Mureş   Căpâlna De Sus, com. Mica   Aşezare   Latène   26.07.2012 (actualizată)   Map  
119929.01 Locuiri neo-eneolitice la Cerghizel   locuire civilă   aşezare   Mureş   Cerghizel, com. Oraş Ungheni   Aşezare   Eneolitic   31.07.2012 (actualizată)   Map  
116055.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Cheţani. Situl se află în vatra satului, pe malul drept al Mureşului.   locuire civilă   aşezare   Mureş   Cheţani, com. Cheţani   Aşezare, Aşezare rurală, Locuire   Eneolitic, Epoca bronzului, Epoca romană, Epoca medievală, Neolitic / sec. VIII - IX   20.07.2012 (verificată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1154  Number of records per page:
Previous pages 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 Next pages
Scroll