Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   95989.02
Nume   Aşezarea eneolitică de la Tabăra - Bahnă
Județ   Iaşi
Unitate administrativă   Bivolari
Localitate   Tabăra
Punct   Bahnă
Reper   Situl se află pe panta uşoară, de sud-est, a dealului de deasupra cătunului Tabăra Nouă, pe partea stângă pârâului Tiriţa, care se varsă pe partea dreapta a pârâului Râioasa
Reper hidrografic - nume   Tiriţa; Râioasa
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare deschisă
Suprafața sitului   12 ha
Stare de conservare   bună / 22.12.2021
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 22.12.2021
Data ultimei modificări a fişei   22.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Eneolitic Precucuteni / III  

Pe panta dealului au fost descoperite fragmente ceramice lucrate la mână, de culoare roşiatică şi gălbuie, decorate cu incizii liniare, tipice pentru cultura Precucuteni, faza a III-a. Alături de fragmente ceramice, au fost descoperite şi mai multe piese de silex de Prut, de culoare cenuşie, între care, alături de mai multe resturi de debitaj, a fost găsit şi un fragment de lamă triunghiulară, şi trei gratoare pe lame şi aşchii.

 

Bibliografie
1. Cotiugă, Vasile, Fișă analitică de inventariere a siturilor arheologice, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com. Bivolari, jud. Iași, 2021 [fișă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll