Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   155582.01
Nume   Fortificaţia de pământ de la Târgovişte - Târgovişte Sud-1
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Balinţ
Localitate   Târgovişte
Punct   Târgovişte Sud-1
Reper   Situl se află la 1 km S de biserica ortodoxă din Târgovişte; la 2,7 km SV de biserica ortodoxă din Balinţ şi la 2,82 km SE de biserica ortodoxă din Babşa. şi la 540 m N de malul drept al râului Bega
Reper hidrografic - nume   Bega
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   Câmpie
Utilizare teren   agricultură, pădure
Categorie   fortificaţie şi locuire
Tip   fortificaţie de pământ şi aşezare
Descriere   Obiectivul arheologic este reprezentat de o fortificaţie de pământ circulară, cu şanţ dublu de apărare şi care prezintă analogii, spre exemplu, în fortificaţiile de la Seceani (com. Orţişoara, jud Timiş) şi Mănăştiur (comună, jud. Timiş, vezi supra fişa Mănăştiur 1). Şanţurile de pe latura de N,V şi S sunt bine păstrate, având o adâncime de cca. 3 m, iar nucleul central al fortificaţiei are axele de cca. 35x35 m. Din punct de vedere geografic obiectivul este amplasat pe o întinsă terasă dezvoltată în versantul stâng al Pârâului Fădimac (cursul său inferior), înainte de confluenţa cu versantul drept al actualului curs al Râului Bega. Prezintă o bună vizibilitate asupra cursului râului sus-amintit, pe sectorul cuprins între Chizătău (în aval) şi Balinţ (în amonte). În etapa actuală de investigare a majorităţii fortificaţiilor medievale de pământ de pe teritoriul Banatului nu se poate preciza dacă acestea pot fi văzute ca şi un sistem unitar, sau reprezintă doar centre de putere locală. Mai mult decât atât, nu se poate preciza nici funcţionalitatea acestor fortificaţii de pământ (biserici fortificate, "cetăţi ţărăneşti", puncte de supraveghere şi control al drumurilor, etc), precum şi datarea precisă a lor. În atare condiţii fortificaţia de pământ de la Târgovişte este greu de văzut în raport cu alte structuri de civilizaţie medievală de pe cursul mijlociu al Begăi, de-a lungul căii de acces spre Ţara Făgetului. Doar demararea unor campanii de cercetare sistematică în viitor va fi în măsură să lămurească încă multe dintre "petele albe" ale epocii medievale din Banat.
Observații   Obiectivul arheologic în discuţie este un monument vizibil în teren, cunoscut din totdeauna localnicilor, care păstrează în conştiinţa colectivă existenţa aici a unei cetăţi de pământ „turceşti”. Cu toate acestea, fortificaţia de pământ de la Târgovişte (com. Balinţ, jud. Timiş) nu apare menţionată în nicio sursă modernă de bibliografie sau în materialul cartografic substanţial consultat de noi, ea fiind practic necunoscută cercetării ştiinţifice. În 1996, sub coordonarea dr. Doina Benea, Dorel Micle şi Dorin Secula efectuează un sondaj arheologic în interiorul incintei fortificate, dar din lipsa fondurilor nu se excavează decât primul strat arheologic, cel databil în perioada medieval târzie. Nu s-au putut preciza, doar pe baza acestui sondaj, elementele constitutive ale interiorului fortificaţiei şi datarea etapei/etapelor sale de edificare . În cursul lunii martie 2009, Dorel Micle, Liviu Măruia şi Lorena Vlad întreprind o cercetare de teren a arealului limitrof fortificaţiei medievale, recoltând sporadice artefacte arheologice, care fac obiectul prezentului studiu. La începutul lunii aprilie 2010 Dorel Micle, Adrian Cîntar şi studentul Alexandru Hegye efectuează ridicarea topografică cu Staţia Totală a fortificaţiei.
Descoperitor   Doina Benea, Dorel Micle, Dorin Secula
Data descoperirii   1996
Stare de conservare   medie / 24.03.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 24.03.2016; Agricultură intensivă: 3 / 24.03.2016
Data ultimei modificări a fişei   21.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Fortificaţie de pământ şi aşezare  Preistorie        
Fortificaţie de pământ şi aşezare  Epoca dacică clasică (?) (sec. I a.Chr - I p.Chr.)        
Fortificaţie de pământ şi aşezare  Epoca medievală (sec. XIV-XVI)        
Fortificaţie de pământ şi aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVII-XVIII)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2010

* MICLE Dorel
* MĂRUIA Liviu
* CÎNTAR Adrian
* VLAD Lorena
* HEGYE Alexandru
U Timişoara * *
2. periegheză 2009

* MICLE Dorel
* MĂRUIA Liviu
* CÎNTAR Adrian
* VLAD Lorena
* HEGYE Alexandru
U Timişoara * *
3. diagnoză 1996

* DOINA Benea
* MICLE Dorel
* SECULA Dorin
U Timişoara * *

Bibliografie
1. Micle, Dorel, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Micle, Dorel; Liviu, Măruia; Szuszana, Kopeczny; Adrian, Cîntar; Simionescu, Simona; Vidra, Lucian; Borlea, Oana; Cristian, Floca, Medieval earth fortifications from the Romanian N-E Banat in the context of interdisciplinary analysis, Fusion of Cultures. Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Qantitative Methods in Archaeology, Granada, 2010, 731 [Publicaţie]
 
 
Scroll