Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code65351.10
NameBiserica Roşie din Târgovişte
CountyDâmboviţa
CommuneMunicipiul Târgovişte
City/Town/VillageTârgovişte
AddressCalea Domnească, nr. 83
PlaceBiserica Roşie
LandmarkBiserica se află în partea de SE a vetrei oraşului medieval Târgovişte, pe Calea Domnească, nr. 261, la intersecţia străzilor Calea Domnească şi Nicolae Radian.
Site Classconstrucţie de cult
Site Typebiserică şi necropolă
DescriptionBiserică de tip navă, cu turlă clopotniţă pe pronaos, cu acces printr-un turn plasat pe latura de nord. Tot aici se află o capelă de curte bioerească construită de Coadă Vornicul între 1543-1545, dar şi un concac şi un cimitir (sec. XVI-XIX).
NotesÎn "Repertoriul Arheologic al judeţului Dâmboviţa" al autorilor Olteanu, Gheorghe; Cârstina, Ovidiu şi Căprăroiu, Denis, adresa la care se află acest punct este: str. Calea Domnească, nr. 263. Reper: Biserica se află la intersecţia străzilor Calea Domnească cu G. Coşbuc.
Este posibil ca numerotarea străzilor să fie schimbată, iar unele străzi să-şi fi schimbat denumirea, astfel str. G. Coşbuc să fi devenit Nicolae Radian.
Last record update26.9.2019
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
biserică  Epoca medievală (sec. XIII -XVIII) neprecizată Au fost efectuate săpături arheologice în anii 1960-1962 de către Radu Gioglovan. Din păcate nu s-a păstrat nici un fel de informaţie scrisă (documentaţie de şantier, planuri, planşe, notiţe etc.) ci numai informaţii verbale (lacunare şi subiective) despre materialele arheologice, rezultatele descoperirilor şi amplasarea secţiunilor.
În momentul începerii campaniei de săpături, despre monument se cunoşteau următoarele date:
- biserică de tip sală, cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", cunoscută până târziu sub numele de Biserica Roşie, datorită culorii sale (faţadă alcătuită din cărămizi aparente) a fost ridicată în prima jumătate a sec. XVI, în partea de S a oraşului medieval, pe Calea Domnească, fosta Uliţă Mare.
- monumentul a fost înălţat ca paraclis al curţii medievale a lui Coadă Vornicul, între 1542-1545, când ctitorul este menţionat în documente ca fiind mare vornic.
- până în cea de-a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, nu avem alte date despre lăcaş decât ştirile referitoare la reparaţii minore făcute in timpul domniilor lui Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu.
- în martie 1768, biserica devine metoh al Mănăstirii Dealu, potrivit zapisului lui Scarlat Drugănescu, descendent la familiei ctitorului.
- pisania târzie (din anul 1828), menţionează că biserica era netencuită, cu tâmpla de lemn distrusă şi "în stare proastă", a fost acoperită cu tencuială şi zugrăvită" de iznoavă adăugându-i-se un mic pridvor".
- monumentul, ajuns până in perioada interbelică neschimbat de reparaţii sau adăugiri importante care să-i modifice aspectul iniţial, a fost demolat în anul 1924, ca urmare a unei hotărâri a administraţiei de atunci a oraşului.
- într-o fotografie a lăcaşului de dinainte de demolare, monumentul apare cu planul de formă dreptunghiulară, fără abside laterale, având un turn clopotniţă aflat pe pronaos şi faţade lipsite de orice decoraţie. În campania 2005 a fost cercetată cea mai mare parte a bisericii de lemn descoperită în campania precedentă, biserică existentă sub cea de zid ridicată de Coadă Vornicul. Pe baza inventarului mormintelor descoperite (4 în campania a II-a şi 3 a III-a) în interiorul bisericii de lemn (care aparţin primei faze de funcţionare a lăcaşului) putem data biserica de lemn ca aparţinând intervalului cuprins între sec. XV-XVI.
 
necropola  Epoca medievală (sec.XIII-XVIII) neprecizată Au fost descoperite 25 morminte în prima secţiune (S 1) şi 15 morminte în cea de-a doua (S 2), cu un inventar relativ bogat (obiecte de podoabă: inele, cercei, monede etc.).  
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare de salvare 2005
Name Forename Role
CĂPRĂROIU Denis 2
OLTEANU Gheorghe 1
DIACONESCU Petre 1
MATEI Mircea D. 1
Institution Role
CNMCD Târgovişte 1
UV Târgovişte 2
2. cercetare de salvare 2002
Name Forename Role
MATEI Mircea responsabil
OLTEANU Gh. membru
Institution Role
UV Târgovişte 1
CNMCD Târgovişte 2
3. cercetare de salvare
Name Forename Role
OLTEANU Ghe. responsabil
DIACONESCU Petru membru
Institution Role
CNMCD Târgovişte 1

Bibliography
1. Olteanu, Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3525 [Publicaţie] (site record source)
2. Olteanu, Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2367 [Publicaţie] (site record source)
3. Cercetarea arheologică a habitatului urban târgoviştean, Valahica, XX, Târgovişte, 2007, 197 [Publicaţie]
4. Olteanu, Gheorghe; Cârstina, Ovidiu, Căprăroiu, Denis, Repertoriul Arheologic al județului Dâmbovița, II (N-V), Cetatea de Scaun, Târgovișțe, 2003, 74-75, p. 85 [Repertoriu arheologic]