Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   65351.52
Nume   Biserica Târgului de la Târgovişte
Județ   Dâmboviţa
Unitate administrativă   Municipiul Târgovişte
Localitate   Târgovişte
Adresa   Str. I.H. Rădulescu, nr. 2
Punct   Biserica Târgului
Reper   Edificiul se află la intersecţia străzilor I.H.Rădulescu cu A.I. Cuza, lângă fostul PTTR – Târgovişte, Poşta Veche, Şcoala Populară de Arte ”Octav Enigărecu”
Reper hidrografic - nume   Ialomiţa
Reper hidrografic - tip   râu
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Data ultimei modificări a fişei   12.10.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
biserică  Epoca medievală (sec. XVII) neprecizată  

Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului supranumită şi ”a Târgului” pare să fi aparţinut, iniţial, orăşenilor. Cercetările arheologice, întreprinse cu proiectului de restaurare a monumentului de către Direcţia Monumentelor Istorice – 1972-1974 – au evidenţiat urme de locuire aparţinând secolele XIV-XV, chiar un cuptor de olar atribuit cronologic secolului al XV-lea (primul de acest tip, la vremea descoperiri lui, în anul 1975), ca şi existenţa unui locaş de cult aparţinând celei de a doua jumătaţi a sec. al XVI-lea peste care a fost ridicată la 1654 biserica de plan triconc ctitorie a lui Udrişte Năsturel, logofat al-II-lea şi mai târziu mare spătar, cumnatul domnitorului Matei Basarab, biserică care, desi terminată dar nu şi pictată, în anul menţionat, a fost sfiinţită de patriarhul Macarie al Antiohiei, aflat în acea periodă la Târgovişte ca oaspete al domniei.
În ceea ce priveşte pe ispravnicul lăcaşului, Radu, fost ”iuzbaş de fustaşi” pe la 1646 şi ”vel căpitan” la 1654, acesta avea strânse relaţii cu prima biserică, unde-şi înmormântase doi coconi, Oprea ”pristăvit” la 1646 şi Paraschiva moartă mai târziu. Piatra aflată pe mormântul lor, încastrată acum pe faţada de sud a bisericii, indică şi evoluţia rangului său, care este mult mai firească pe scara ierarhiei militare, decât titlul de logofăt pe care i-l atribuie greşit pomelnicul bisericii din anul 1823.
La sârşitul secolului al XVIII-lea biserica era dezvelită şi avea nevoie de unele reparaţii. Astfel, în anul 1787, în timpul lui Nicolae Mavrogheni, Dumitru bogasierul, împreună cu Mira Grecu, ”s-au îndemnat amândoi şi au făcut advonul şi au şindrilit şi au zugrăvit tinda şi amvonul...” Acoperişul din şindrilă s-a stricat destul de repede, fiind reparat din nou în anul 1812, apoi iarăşi în 1820, când vor fi acoperite ”turnurile cele mici”, adică cele două turle pe care biserica le-a avut deasupra pronaosului.
În anul 1821 biserica suferă şi ea stricăciuni provocate de trupele turceşti venite să elimine insurecţia eteristă din Ţara Românească. Acum au fost distruse cele două turle mici de pe pronas, care mai apoi au fost înlocuite cu una singură care a rezistat pana în 1940 cand cutremurul a efectat grav edificiul. Acesta a fost reparat şi repictat în 1942. Turnul clopotnită pe care biserica se pare ca l-a avut încă de la început, afectat şi el probabil destul de grav de cutremurul din 1940 a fost dărâmat la putin timp după aceea în cadrul unor lucrări de sistematizare ale oraşului.
Proiectul de restaurare a monumentului de către Direcţia Monumentelor Istorice, realizat între anii 1972 şi 1974 au redat monumentului un aspect cât mai apropiat de epoca celei de a doua jumătăţi a secolului al XVII-lea.

 
Aşezare  Epoca medievală (sec. XIV-XV) neprecizată  

Aşezarea este alcătută din bordeie, locuinţe şi cuptor de olar.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. neprecizat 1975

* MOTZOI-CHICDEANU Ion
CNMCD Târgoviște * *
2. neprecizat 1973

* MOTZOI-CHICDEANU Ion
CMCD Târgoviște * *
3. neprecizat 1972

* MOTZOI-CHICDEANU Ion
Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" din Târgoviște * *

Bibliografie
1. Diaconescu, Petru, Cercetarea arheologică a habitatului urban târgoviştean, Valahica, XX, Târgovişte, 2007, 195 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Olteanu, Gheorghe; Cârstina, Ovidiu, Căprăroiu, Denis, Repertoriul arheologic al județului Dâmbovița, II, Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2003, 71 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
3. Năstase, Mihai Claudiu, Fișă analitică de inventariere „Biserica Târgului de la Târgovişte”, Târgoviște, 2020 [Fişă de sit]
 
 
Scroll