Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   88537.05
Nume   Aşezarea de epocă dacică de la Târsa - Târsa-Luncanilor
Județ   Hunedoara
Unitate administrativă   Boşorod
Localitate   Târsa
Adresa   DC 688A
Punct   Târsa-Luncanilor
Reper   Situl se află în satul Târsa, com. Boşorod, jud. Hunedoara, în apropierea drumului DC 688A spre Prihodişte, la sud-est de şcoala din Târsa, la sud de situl Dealul Grosului şi nu departe de şesurile cu gospodării dacice de pe Dealul Voineagului.
Reper hidrografic - nume   Scaiul; Pietrosu; Sărătura; Stângu
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură; păşune; pădure; locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Poziţia amplasamentului este una dominantă, specifică reliefului caracterizat prin culmi domoale şi platouri al Platformei Luncanilor. Partea sudică a sitului coboară în pantă uşoară spre terasele Dealului Alunului, peisajul purtând pe alocuri semnele intervenţiilor antropice din antichitate.
Platoul Luncanilor este parte integrantă a complexului de fortificaţii şi aşezări de epocă dacică din Munţii Orăştiei, fiind aflat în partea sud-vestică a spaţiului amintit. Încă din antichitate, arealul a servit ca răscruce pentru drumurile de plai care împânzesc zona deluroasă şi submontană ce domină văile şi micii afluenţi ai Boşorodului şi Apei Grădiştii. De aici se poate ajunge atât la cetăţile cu blocuri de calcar de la Luncani - Piatra Roşie, Costeşti - Blidaru şi Costeşti - Cetăţuie, cât şi la Grădiştea de Munte - Dealul Muncelului, unde se află vestigiile Sarmizegetusei Regia, capitala Regatului Dacic.
Stare de conservare   bună / 16.09.2021
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 16.09.2021; Inundaţii: 1 / 16.09.2021; Ploi acide: 1 / 16.09.2021; Foc natural: 3 / 16.09.2021; Incendii: 4 / 16.09.2021; Animale: 2 / 16.09.2021; Insecte: 1 / 16.09.2021; Tornade: 1 / 16.09.2021; Exces de apă în sol: 1 / 16.09.2021; Exces de salinitate în sol: 1 / 16.09.2021; Exces de aciditate în sol: 1 / 16.09.2021
Riscuri antropice   Demolare: 1 / 16.09.2021; Afectare parţială: 3 / 16.09.2021; Vandalism: 1 / 16.09.2021; Furturi: 3 / 16.09.2021; Incendii provocate: 1 / 16.09.2021; Agricultură intensivă: 3 / 16.09.2021
Regim de proprietate   mixt
Data ultimei modificări a fişei   16.09.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  La Tène dacică  

În grădinile de pe Vârful Săcuiului, la aproximativ 200 m nord-vest de şcoala din Târsa, s-au identificat numeroase fragmente ceramice şi pământ roşu (probabil resturi de pereţi arşi din lut). Pe panta respectivei înălţimi, în punctul Curmătura Secuiului, s-a descoperit întâmplător un tezaur monetar format din imitaţii de tetradrahme şi denari republicani, cele peste 500 de monede fiind depuse într-un vas din bronz. La sud de dealul cu pricina se află Vârful Străin, pe care s-a identificat de asemenea o posibilă gospodărie dacică. Numeroase fragmente ceramice şi bucăţi de lipitură arsă de perete au fost observate şi în grădinile din jurul şcolii satului, dar şi în momentul construirii bisericii din Târsa, aflată la câţiva metri spre est.
Grupuri compacte de locuinţe au fost identificate pe Dealul Grosului şi pe înălţimea Voineagul. În fiecare dintre cele două puncte, Constantin Daicoviciu a cercetat câte o locuinţă cu pereţi din lut şi nuiele, podea din lut şi vatră de foc. În cazul celei dezvelite parţial pe Dealul Grosului, s-a putut constata existenţa unei structuri exterioare (gard?) din pari de lemn. Mai la sud de Dealul Voineagului, în punctul La Păşune, mai precis pe fâneaţa lui Sorin Grecu (nr. 52), s-au identificat mai multe ridicături şi fragmente ceramice dacice. Este posibil ca cele două locuinţe de suprafaţă documentate arheologic în 2007, pe proprietatea Oltean Cristina, să se afle în apropierea punctului respectiv. Complexele au fost surprinse imediat sub vegetalul actual, vestigiile antice apărând până la adâncimea de 0,60 m. Locuinţa L1 avea plan rectangular (4 x 3 m), cu stâlpi din lemn la colţuri (Ø = 0,35-0,45 m) şi pereţi din lut. Locuinţa L2 nu a fost cercetată integral, stabilindu-se că avea o lungime de 10 m. Ambele structuri de locuire au fost incendiate şi conţineau un inventar arheologic modest. În apropierea locuinţelor a fost descoperit un vas de dimensiuni mari, îngropat în pământ. Arheologii care au investigat complexele numite semnalează în apropierea suprafeţei cercetate şi o terasă antropică pe care erau vizibile gropi de căutători de comori. Câteva muşuroaie de cârtiţă au relevat prezenţa unor bucăţi de zgură din fier.
În apropierea vechii şcoli din Prihodişte, aflată la sud-est de punctele enumerate mai sus, la nord de grădina lui Nicolae Cujerean, s-au observat opt ridicături cu diametrul de 15-24 m, fragmente ceramice, precum şi o platformă de 13 x 14 m (interpretată de către descoperitori ca un ipotetic sanctuar). Distrugerea parţială a unei asemenea movile în 1984 a dus la recoltarea mai multor fragmente ceramice de către Viorel Manolescu şi au determinat, în 1985, o cercetare arheologică sub conducerea lui Ioan Andriţoiu de la muzeul din Deva. Astfel, în partea nederanjată a ridicăturii cu pricina s-au descoperit o vatră de foc, baza de piatră a unui perete, ceramică şi materiale de construcţie.


 

Bibliografie
1. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al județului Hunedoara, Sibiu, 2008, 168 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Daicoviciu, C., Cetatea dacică de la Piatra Roșie. Monografie arheologică, București, 1954 [Publicaţie]
3. Daicoviciu, C.; Ferenczi, Alexandru, Așezările dacice din Munții Orăștiei, București, 1951 [Publicaţie]
4. Daicoviciu, Hadrian; Ferenczi, Ștefan; Glodariu, Ion, Cetăți și așezări dacice în sud-vestul Transilvaniei, București, 1989 [Publicaţie]
5. Ferencz, Iosif Vasile; Rișcuța, N.C.; Marc, Antoniu, Târsa, com. Boșorod, jud. Hunedoara. Punct: Dealul Grosului, Cronica Cercetărilor Arheologice din România – campania 2007, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4004&d=Tarsa-Bosorod-Hunedoara-Dealul-Grosului-2007 [Publicaţie]