Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   82403.03
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   GJ-II-m-B-09410
Nume   Biserica cu hramul "Sfântul Nicolae şi Dionisie Areopagitul" de la Teleşti
Județ   Gorj
Unitate administrativă   Teleşti
Localitate   Teleşti
Adresa   Strada Uliţa Brazilor
Reper   Biserica se află la marginea de est a localităţii, pe strada Uliţa Brazilor, la cca 300 de metri est de malul estic al râului Bistriţa, la 245 de metri nord de drumul DN67.
Reper hidrografic - nume   Bistriţa
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   luncă
Utilizare teren   cimitir
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Regim de proprietate   privat
Proprietar   B. O. R.
Data ultimei modificări a fişei   02.09.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca premodernă (secolul al XVIII-lea) românească 1747 

Biserica are plan triconc, cu două turle, pe pronaos şi naos, şi o absidă poligonală. A fost ctitorită de boierii Bălăceşti, în anul 1747, pe locul unei biserici mai vechi. Pisania de pe pereţii pronaosului indică următorii ctitori: Dionisie arhimandrit, egumen al mănăstirii Hurezi, Fota căpitan Bălăcescu şi jupâniţa Stanca, Constantin Bălăcescu vornic şi jupâniţa Sanda şi copii acestora: Niculae, Iordache, Dumitraşco, Dinu, Maria, Iane Dâmboviceanu vel clucer şi jupâniţa Maria.

 
criptă  epoca premodernă (secolul al XVIII-lea) românească   Criptă are o lungime de 3,2 metri şi o lăţime de 2,4 m. În criptă erau înhumate osemintele a trei personaje amintite în inscripţia pietrei tombale, precum şi a unui urmaş al acestora. Toate osemintele erau deranjate, în urma unei intervenţii din secolele trecute, iar osemintele au fost grupate în diferite zone ale criptei. Cripta a fost zidită, cu cărămidă, încă de la jumătatea secolului al XVIII-lea.  
monument funerar / piatră de mormânt 1748 (secolul al XVIII-lea) românească      
criptă  epoca premodernă (secolul al XVIII-lea) românească   Cripta are o lungime de 3,4 m şi o lăţime de 2,3 m. Spre deosebire de prima criptă, acest monument funerar nu a fost zidit cu cărămidă. În criptă au fost găsite înhumate osemintele a patru persoane, oasele a trei indivizi fiind deranjate, fiind grupate în diferite zone ale criptei, iar cea de-a patra păstra scheletul aproape în întregime, fiind probabil ultima persoană înmormântată în biserică. Lângă mâna stângă a acestuia s-a descoperit, la adâncimea de - 80 de cm de la nivelul actual de călcare, un inel sigilar din argint, gravat cu simbolurile sigilare ale familiei Bălăcescu.  
piese port / inel 1722-1737 (secolul al XVIII-lea) românească   Inelul sigilar din argint realizat prin batere la cald, veriga făcând corp comun cu placa, iar aceasta a fost gravată după cerinţele comanditarului. Simbolul sigilar este gravat direct în materialul din care este confecţionat inelul. În câmpul plăcii este incizată o compoziţie de tip himeric, cu reprezentarea mai multor simboluri sigilare. Inelul are veriga de formă circulară, semiovală în secţiune , placă dreaptă, de formă puţin ovală, ornamentată pe margine cu o serie de puncte circulare incizate ce urmează conturul plăcii. Central, placa are gravate simbolurile sigilare ale familiei Bălăcescu. În partea superioară o coroană fleuronată, deschisă, cu baza elipsoidală, alcătuită dintr-o bandă frontală decorată cu ornamente sferice, din care se dezvoltă opt fleuroane. Sub ea, central, într-un medalion oval este gravată o pasăre (vultur), cu aripile desfăcute, flancată în stânga, de un corb ce stă pe o creangă, orientat spre dreapta, cu capul spre stânga, ce ţine în cioc o cruce, iar în dreapta un grifon cu gura deschisă, spre dreapta.

Inelul sigilar ar fi posibil să aparţină lui Matei Bălăcescu, unul din fiii lui Fota căpitanul şi frate cu Ioan, Dionisie Arhimandritul egumenul mănăstirii Hurezi, Fota postelnicul, Costandin clucerul şi Maria (căsătorită prima dată cu vornicul Ilie Otetelişanu, iar a doua oară cu clucerul Iane Dâmboviceanu). Matei Bălăcescu este amintit ca ispravnic al judeţului Gorj în 1722, apoi, în timpul războiului turco- austriac din 1737 – 1739, este amintit ca ban al Olteniei, pus de turci în decembrie 1737 şi până în octombrie 1738. Un act, din septembrie 1738, era semnat de Matei Bălăcescu vel ban. Din noiembrie 1738, turcii pun vechil în locul său, pe Constantin Argetoianu.
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2018

Cercetările arheologice desfășurate în anul 2018 de către arheologi de la Muzeul județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu„ din Târgu Jiu, au fost determinate de lucrările de restaurare a monumentului: lucrări de înlocuire a învelitorii (cu tablă de aramă), dar mai ales de consolidare a fundației bisericii și înlocuirea pardoselii din ciment cu alta din piatră. Pentru consolidarea fundației bisericii s-au executat săpături până la nivelul tălpii fundației (adâncimea de 0,90 - 1,10 m), atât în zona de sud a pronaosului cât și în cea de nord. Au fost descoperite două cripte funerare, una zidită cu cărămidă iar alta simplă. În prima criptă au fost identificate osemintele a trei persoane, amintite și în inscripția tombală iar în cea de-a doua, patru persoanje.

Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj - Târgu Jiu MARINOIU Vasile

Bibliografie
1. Marinoiu, Vasile, Cercetările arheologice din pronaosul bisericii "Sf. Nicolae şi Dionisie Areopagitul" , din Teleşti, judeţul Gorj, din anul 2018, Litua - Studii şi Cercetări, XXIV, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Târgu-Jiu, 2022, 59-72, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=122123-cercetarile-arheologice-din-pronaosul-bisericii-sf-nicolae-si-dionisie-areopagitul-din-telesti-judetul-gorj-din-anul-2018--litua-studii-si-cercetari--xxiv-2022 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice 2015 - județul Gorj, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr, 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 1470, http://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-GJ.pdf [Baza LMI] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll