Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   4972.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   AB-I-s-B-00084
Nume   Situl arheologic de epoca bronzului de la Ţelna - Rupturi
Județ   Alba
Unitate administrativă   Ighiu
Localitate   Ţelna
Punct   Rupturi
Reper   Situl “Rupturi” este amplasat la cca. 500 m NE de limita nordică a satului, pe malul stâng al pârâului Valea Ţelnei, deasupra drumului.
Reper hidrografic - nume   Valea Ţelnei
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură, păşune
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Descriere   Pe baza materialelor ceramice descoperite s-a stabilit că primii locuitori ai platoului menţionat au fost purtătorii culturii Coţofeni. Nivelul de locuire Coţofeni fiind la rândul său suprapus de un nivel Wietenberg, dar şi ceramică dacică şi chiar romană, ca o dovadă a interesului de habitare pentru acest loc.
Descoperitor   Horia Ciugudean
Data descoperirii   1985
Stare de conservare   medie / 23.04.2019
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 23.04.2019; Agricultură intensivă: 3 / 23.04.2019
Regim de proprietate   privat
Proprietar   privat
Data ultimei modificări a fişei   26.04.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni     AB-I-m-B-00084.01 
Necropolă tumulară  Epoca bronzului (mileniul III î. Hr.) Coţofeni / Grupul Cultural Livezile  

În 1990 arheologul Ciugudean Horia sapă doi tumuli, constatând că acestia erau amenajaţi între stânci mai mari, având mantaua căptuşită cu un strat de petre din calcar. În primul tumul au fost descoperite trei schelete umane, aşezate în poziţie chircită. Ca orfandă s-a găsit o ceaşcă mică de tip Coţofeni şi un dinte perforat. În cel de al doilea mormânt, cu o structură asemănătoare, dar mai mare, au fost găsite şase schelete, din care unele dezmembrate, fapt ce confirmă prezenţa unui mormânt colectiv. Prezenţa unor vase specifice în inventarul funerar, între care ceştile decorate cu registre incizate sub forma scheletului de peşte, dovedeşte apartenenţa acestora unei faze post Coţofeni, aparţinând epocii bronzului timpuriu, cunoscută sub numele de „Grupul cultural Livezile”.
în cazul tumulilor funerari, tehnicile de construcţie se încadrează tumulilor cu manta din piatră.

AB-I-m-B-00084.02 
Aşezare  Epoca bronzului mijociu Wietenberg      
Aşezare  La Tène dacică      
Aşezare  Epoca romană        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare supraveghere 2016

* MIRCEA Gligor
S.C. Capitel Proiect SRL * *
2. cercetare sistematică 1990

* CIUGUDEAN Horia
Muzeul National al Unirii Alba Iulia * *

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 19, poz. 193-195 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Ciugudean, Horia, The Later Eneolithic/Early Bronze Age tumulus-burials in central and south-western Transylvania, Apulum, 32, 1995, 13-32 [Publicaţie]
4. Moga, Vasile; Ciugudean, Horia, Reprtoriul arheologic al județului Alba Iulia, Bibliotheca Musei Apulensis II, Alba Iulia, 1995, 194, https://www.academia.edu/6084981/Repertoriul_arheologic_al_judetului_Alba [Repertoriu]
5. Mircea, Gligor, 2016 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll