Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   155252.35
Nume   Ansamblul hidrotehnic al cetăţii Timişoara - Ecluza Mică-Piaţa 700
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Municipiul Timişoara
Localitate   Timişoara
Punct   Ecluza Mică-Piaţa 700 (Kleine Schleuse)
Reper   Situl se află la V de cartierul Cetate, delimitat la nord de Clădirea D a City Business Center, la sud de strada Coriolan Brediceanu, la est de strada Nikolaus Berwanger, iar spre vest de linia de cale ferată şi la cca. 750 m N-NE de versantul drept râului Bega.
Reper hidrografic - nume   Bega
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   locuire
Categorie   construcţie
Tip   ecluză-stăvilar
Descriere   Situl este amplasat pe o suprafaţă plană, fără elemente geo-morfologice variate în preajmă.
Data descoperirii   aprilie 2013
Stare de conservare   bună / 18.01.2018
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Modatim Business Facility S.A.
Data ultimei modificări a fişei   23.02.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
stăvilar  Epoca modernă (sec. XVIII)    

Cucerirea habsburgică a Banatului din octombrie 1716 a generat transformări semnificative în structura şi planimetria vechii cetăţi a Timişoarei, necorespunzătoare viziunilor strategico-militare coordonate de Curtea de la Viena. La 25 aprilie 1723 se pune piatra de temelie a fortificaţiei de tip „Pagan” a Timişoarei, constând în trei inele de fortificaţie din cărămidă arsă. Prima fază este încheiată în 1757, iar a doua în 1765. Dezvoltarea urbanistică deosebită pe care a cunoscut-o oraşul pe parcursul sec. XIX a făcut ca fortificaţia de sec. XVIII să reprezinte un element sufocant şi restrictiv, astfel încât cea mai mare parte a fortificaţiilor Timişoarei au fost demolate între anii 1891-1910.
În zona Contragardei VII şi a Anvelopei I, corespunzătoare tronsonului Bastionul VII Eugeniu, a fost amenajat un stăvilar, încadrat tipologic în categoria barajelor mobile. Stăvilarul este orientat pe direcţia NE-SV, cu axa perpendiculară pe escarpa Contragardei VII. Avea rolul de reglare şi evacuare a apei din şanţul de apărare din faţa Contragardei VII în aşa fel încât nivelul admis al apei din cunete să fie diminuat în timp de pace, iar în timp de război să permită inundarea rapidă a şanţurilor.
Stăvilarul a avut trei faze de funcţionare: Faza I, în forma construită iniţial; Faza II este o refacere a stăvilarului, grav afectat în 1849; în Faza III, imediat anterioară demolării fortificaţiilor, şanţul de apărare şi stăvilarul se colmatează prin adosarea unui zid de cărămidă la gura de admisie. Stăvilarul a fost ulterior afectat de intervenţii moderne din sec. XX prin lucrări de canalizare şi prin construirea uneia din halele de producţie a fabricii Moda Tim.
În 2013, în sectorul Clădirii E a fost investigat stăvilarul corespunzător Contragardei VII şi Anvelopei I. Acesta cuprinde mai multe elemente: platforma de cărămidă din faţa ansamblului, gura de acces, corpul deversor format din câmpurile deversoare A şi B, gura de evacuare a corpului deversor, podina din lemn a corpului deversor, substructura din lemn a fundaţiei, fundaţia corpului deversor, bazinul de liniştire din spatele corpului deversor, substructura de lemn a bazinului de liniştire, rigola şi gabioanele. Ansamblul hidrotehnic a fost construit din cărămidă şi blocuri de gresie şi granit, iar fundul deversor a fost amenajat cu grinzi rectangulare aşezate în secţiune; acesta a fost integrat în contraescarpă printr-un „pereu” din blocuri de piatră rotunjite şi cu plombe de cărămidă şi mortar. În 2014, a fost surprinsă substrucţia stăvilarului, care constă în piloni de lemn masiv, ecarisaţi la joagăr, iar substrucţia a fost îmbrăcată în cărămidă.
2013. Materialul arheologic aparţine mai multor perioade istorice. Complexe arheologice suprapuse de fortificaţiile habsburgice se datează în Hallstatt (fragmente ceramice) şi în perioada otomană (fragmente ceramice, fragmente de sticlă, oase de animale), aparţinând suburbiei Palanca Mare.
2014. Materialul arheologic constă în fragmente de ceramică preistorică (complexul datat în Hallstat), fragmente de ceramică, fragmente de fier şi sticlă, oase de animale din perioada otomană (sec. XVII-XVIII).

Stăvilarul reprezintă o descoperire arheologică unicat, fiind astfel propus pentru conservare, restaurare şi punere în valoare. Varianta aleasă a constat în demantelarea ansamblului, restaurarea pieselor componente şi reasamblarea acestuia într-o locaţie apropiată.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2013

Cercetările arheologice preventive din Piața 700 din aprilie-iunie 2013 au fost demarate ca urmare a lucrărilor de construcție la Corpul E al City Business Center. Au fost identificate elemente de fortificaţie, precum şi şanţurile de apărare dintre acestea. Cea mai importantă descoperire este stăvilarul, de tip mobil, de reglare şi evacuare a apei din şanţurile de apărare, precum şi platforma de cărămidă din faţa acestuia. Corpul deversor al stăvilarului constă în două câmpuri de tranzit şi un bazin. Campania 2014. Cercetările arheologice preventive din Piața 700 din noiembrie 2013-aprilie 2014 au fost rerezentat continuarea campaniei din 2013 în sectorul Corpului E al City Business Center. Au fost identificate complexe anterioare perioadei habsburgice şi a fost investigată partea sudică a Anvelopei I, ocazie cu care au fost surprinse trei faze de amenajare pentru şanţurile de apărare, precum şi substrucţia stăvilarului. În cadrul acestei etape s-a realizat demantelarea ansamblului hidrotehnic, restaurarea pieselor componente şi reasamblarea acestuia într-o locaţie apropiată.

* BOZU Ovidiu
* SZENTMIKLOSI Alexandru
* BĂLĂRIE Andrei
Muzeul Banatului Timişoara * *

Bibliografie
1. Ovidiu, Bozu; Szentmiklosi, Alexandru, Bălărie, Andrei, Raport de cercetare arheologică preventivă în situl “Timişoara-Piaţa 700”, Obiectiv “City Business Center, Clădire E”, emis de MBT cu nr. 2066/26.08.2013 şi înregistrat la DJC Timiş cu nr. 1695/26.08.2013, Timişoara, 2013 [raport de cercetare]
2. Ovidiu, Bozu; Szentmiklosi, Alexandru, Bălărie, Andrei, Raport de cercetare arheologică preventivă în situl “Timişoara-Piaţa 700”, Obiectiv “City Business Center, Clădire E”, emis de MBT cu nr. 3568/18.11.2014 şi înregistrat la DJC Timiş cu nr. 3092/20.11.2014., Timișoara, 2014 [raport de cercetare]
3. Opriș, Mihai, Micã monografie urbanisticã. Arhitectura de-a lungul veacurilor, Tehnicã, Bucureşti, 1987 [Publicaţie]
4. Opriș, Mihai, Timişoara. Monografie urbanisticã, Volumul I: Descoperiri recente care au impus corectarea istoriei urbanistice a Timişoarei, Timișoara, 2007 [Publicaţie]
5. Capotescu, Valentin, Arhitectura militară bastionară din România. Cetatea Timişoarei, Timișoara, 2008 [Publicaţie]
6. Bunoiu, Victor, 2018 [Fişă de sit]
 
 
Scroll