Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   155252.60
Nume   Situl arheologic de la Timişoara - Calea Torontalului/ Obiectiv 36
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Municipiul Timişoara
Localitate   Timişoara
Punct   Calea Torontalului (Timişoara 36, DN 6 Km 5+600)
Reper   Situl se află la 0,89 km vest de drumul naţional 6 Timişoara-Becicherecu Mic, la 4,82 km vest de biserica ortodoxă din Dumbrăviţa şi la 6,91 km sud de biserica ortodoxă din Sânandrei, pe versantul sudic al pârâului Beregsău.
Reper hidrografic - nume   Beregsău
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   grind natural
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare civilă; necropolă
Observații   Pe ultimele două ridicări topografice habsburgice, zona este acoperită de pădurea Csoker, ulterior zona având destinaţia de teren arabil, iar în prezent zona este în plină dezvoltare imobiliară. Situl arheologic a fost identificat în 2015 cu ocazia întocmirii studiului arheologic pentru PUG-ul municipiului Timişoara, ulterior fiind confirmat şi extins prin diagnosticele arheologice efectuate cu ocazia realizării mai mulor PUZ-uri.
Data descoperirii   2015
Suprafața sitului   6,21 ha
Stare de conservare   medie / 01.04.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 01.04.2022
Regim de proprietate   privată
Data ultimei modificări a fişei   01.04.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca bronzului Bobda-Susani  

Au fost cercetate patru gropi şi o locuinţă.

 
aşezare  Post-romană (secolele III-IV p. Chr.)    

Au fost descoperite câteva fragmente ceramice de culoare cenuşie sau brun-cenuşie, lucrate la roată. Cea mai importantă piesă este un fund de vas fragmentar.

 
necropolă de inhumaţie  Post-romană (secolele III-IV p. Chr.)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. diagnoză 2021

Universitatea de Vest din Timișoara STAVILĂ Andrei
2. cercetare preventivă 2020, 2021

Universitatea de Vest Timişoara ENE Silviu
MICLE Dorel
ILIUȚĂ Silviu
DIACONU Alin
3. diagnoză 2018

Universitatea de Vest din Timișoara STAVILĂ Andrei
4. periegheză 2015

Universitatea de Vest din Timișoara ROGOZEA Octavian
DINCĂ Remus

Bibliografie
1. Ene, Silviu, 98. Timișoara, jud. Timiș. Punct: Timișoara 36, Calea Torontalului, DN 6 Km 5+600, Cronica Cercetărilor Arheologice din România - campania 2020, București, 2021, 529, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6526&d=Timisoara-Timisoara-36-Calea-Torontalului-DN-6-Km-5+600-2020 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Studiul de fundamentare pentru definirea, instituirea și delimitarea zonelor care cuprind patrimoniu arheologic - PUG Timișoara, înregistrat la DJC Timiș cu nr. 2746/27.09.2016 [Studiu PUG]
3. Stavilă, Andrei, Raport de diagnostic arheologic intruziv pentru perimetrul " PUZ - Zonă de locuințe și funcțiuni, situate pe Calea Torontalului, DN 6 km 5+600, Timișoara, jud. Timiș", înregistrat la DJC Timiș cu nr. 2423/13.07.2018 [Raport]
4. Stavilă, Andrei, Raport de diagnostic arheologic intruziv pentru perimetrul "PUZ - Locuințe individuale/colective mici și funcțiuni complementare" CF 438685, înregistrat la DJC Timiș cu nr. 1622/22.04.2021 [Raport]
5. Ene, Silviu, Raport de cercetare arheologică preventivă pentru "Construire casă parter cu împrejmuire, CF 448405, 448406, Calea Torontalului, Timișoara", înregistrat la DJC Timiș cu nr. 1337/04.05.2020 [Raport]
 
 
Scroll